Projekti

Uspiješno okončana akacija „Očistimo Ključ od električnog i elektronskog otpada“.

16.02.2015.

 ZEOS eko-sistem d.o.o. je uz saradnju JKP „Rad“ Ključ  organizovao akciju na cijelom podrućju Općine Ključ pod nazivom “Očistimo Ključ od električnog i elektronskog otpada“, a u cilju jačanja svijesti i edukacije stanovništva o opasnostima nepropisnog odlaganja elektirčnog i elektronskog otpada. Akcija je trajala u periodu od 03.12. – 24.12.2014 godine. Svi zainteresovani građani mogli su besplatno predati otpadnu električnu i elektronsku opremu ili otpadnu sijalicu, a za svoj trud i dopinos zaštite okoliša Zeos d.o.o. nagradio je njih  12 najvrijdnijih sa malim kućanskim aparatima i drugim električnim uređjajima, a JKP“RAD“ je oslobodio pet građana plaćanja komunalnih usluga na jedan i tri mjeseca. Dobitnici ovih uistinu vrijednih nagrada su:

1.    Medina Bajrić - Ekološka sekcija  MSŠ  Ključ
2.    Nero  Halilović
3.    Edina Mušanović
4.    Juso Smajić
5.    Munevera Gonilović
6.    Elhad Jodanović
7.    Muhamed Hodžić
8.    Elvisa Krivić
9.    Zineta Hodžić
10.    Halid Čajić
11.    Emsud Zulić
12.    Enes Šistek
13.    Emir Gonilović
14.    Emina Hrnčić -  Ekološka sekcija MSŠ Ključ
15.    Ifeta Halilović
16.    Almira Adžemović
17.    Hanka Gonlović


Građani Općine Kljuć bili su odušvljeni akcijom. Pored velike ekološke vrijednost ekipa Zeos-a educirala je stanovništvo na koji način izdvajati i odlagati električnu i elektronsku opremu. Mnogi građani smatraju da je ova akcija doprinijela podizanju njihove svijesti o  okolini i njenoj zaštiti.

Pogledaj sve novosti

Podijeli sadržaj