Projekti

Završetak projekta: Očistimo Općinu Ilidžu od e-otpada!

11.10.2017.

Dragi naši građani, obavještavamo Vas da je u sklopu naših aktivnosti podizanja svijesti i edukacije, od strane ZEOS eko-sistem d.o.o., završen još jedan ekološki društveno koristan projekat upravljanja e-otpadom pod nazivom: Očistimo Općinu Ilidžu od e-otpada! 

 

U toku trajanja projekta od 27.09.2017. do 08.10.2017. posjetili smo svih šesnaest mjesnih zajednica Općine Ilidža i sedam osnovnih škola u kojima su učestvovali učenici od prvog do devetog razreda.
N
a mjestu sakupljanja učesnicima je bilo obezbijeđeno:

- Informisanje u vezi projekta
- Informacije o upravljanju e-otpadom u FBiH
- Informacije o negativnom uticaju e-otpada na okoliš

- Edukacija o važnosti reciklaže e-otpada
- Edukativni letci o odvojenom odlaganju e-otpada

Projekat je bio uspješan sa učešćem više od dvije stotine građana na području Općine Ilidža, koji su pokazali interes i zadovoljstvo.
U toku trajanja projekta građani su izjavili da će pravilno i odvojeno odlagati svoj električni i elektronski otpad, te da će nastojati više učestvovati u projektima zaštite okoliša po pitanju upravljanja e-otpadom u Bosni i Hercegovini.

Zahvaljujemo se svim učesnicima, a najsretnijim čestitamo na osvojenim nagradama. Pozivamo sve građane da nas prate na našim društvenim mrežama Facebook, Instagram, Linkedin, Twitter i da se uključe u naše buduće projekte u Općini Novo Sarajevo i gradu Bugojno, te da budu dio pobjedničkog tima u zaštiti okoliša Bosne i Hercegovine! 

Okoliš je vlasništvo svih nas i moramo ga čuvati zajedno!

ZEOS eko-sistem je Vaš ovlašteni operater za električni i elektronski otpad.  ♻️ 🏡 🌏 🚚

Svoje nagradne kupone možete preuzeti u našim prostorijama na adresi Tvornička 3. Zgrada cipelića treći sprat od 09:00 do 15:00 svaki dan, osim petka u petak od 09:00 do 13:00. Tačna adresa postoji i na google maps. 

Sretni dobitnici su: 
1.Omer Krvavac 
2.Tarik Hadžiahmetović 
3.Amila Krupalija
4.Amar Zejnilagić Šesta osnovna škola
5.Hamza Maslo Sedma osnovna škola
6.Semin Korman Deseta osnovna škola


O projektu: 

Nositelj projekta: ZEOS eko-sistem d.o.o.
Partner projekta: Aida-Commerce d.o.o.
Uz podršku: Općine Ilidža
Medijski sponzor: ASK radio

Cilj projekta: 

 

  • Uključiti građane Općine Ilidža u odvojenom sakupljanju i podići svijest o korisnosti i obavezi reciklaže i uključenosti za opšte dobro i čist okoliš;
  • Spriječiti da e-otpad ide na deponiju;
  • Očistiti domove građana od e-otpada;
  • Promovisati zajednički nastup i djelovanje zajednice u vidu sakupljanja i učešća u akciji;
  • Obavijestiti građane da pravilnim odlaganjem e-otpada daju podršku ekonomiji BiH, učestvuju u očuvanju i stvaranju novih radnih mjesta u reciklažnom sektoru;
  • Građani učestvuju u evropskoj praksi odlaganja e-otpada;
  • U toku akcije će se vršiti edukacija obezbjeđujući osnovne informacije o e-otpadu, mogućnosti odlaganja i reciklaži;
  • U vremenu povećane količine e-otpada, njegovih ilegalnih tokova te plasmana na divlje deponije, ZEOS eko-sistem želi da podsjeti građane o mogućnosti besplatnog recikliranja i smanjenja negativnog uticaja e-otpada na okoliš Bosne i Hercegovine.
Sve slike možete pogledati na našoj Facebook stranici: http://bit.ly/zeos-fb 

Pogledaj sve novosti

Podijeli sadržaj