Projekti

Sređeni i čisti kontejneri za e-otpad u Općini Novo Sarajevo

19.01.2018.

Mjesec dana nakon postavljanja kontejnera za električni i elektronski otpad, koji se nalaze u Općini Novo Sarajevo, izvršeno je zbrinjavanje i analiza preuzetog e-otpada. Rezultati sakupljanja za prvi mjesec dana su odlični, a u narednom periodu se planira postavljanje kontejnera širom Federacije Bosne i Hercegovine, gdje će se velikom broju građana omogućiti da budu dio ove pozitivne priče.

Kontejneri su za male kućanske aparate i sve manje elektroničke uređaje, koji su radili na struju i baterije, a nalaze se na lokacijama:

  • OŠ Grbavica 1, adresa Grbavička 14,
  • Centar Vladimir Nazor, adresa Azize Šaćirbegović 80,
  • Tržni Centar Merkator, adresa Ložionička 16.
Lokacije za preuzimanje svih ostalih vrsta e-otpada, možete pogledati na stranici www.zeos.ba.

Drago nam je da su građani odlučili učestvovati u zaštiti životne sredine i odvojenom odlaganju e-otpada, jer na taj način aktivno doprinose:

  • sprječavanju nastanka deponija,
  • smanjenju eksploatacije novih resursa,
  • većem stepenu reciklaže,
  • otvaranju radnih mjesta u reciklažnom sektoru,
  • čistom tlu, vodi i zraku za buduće generacije.

Pogledaj sve novosti

Podijeli sadržaj