Projekti

Pokreni se – Opameti se ZEOS eko-sistem i U.G. COOR u posjeti O.Š. Aleksa Šantić

25.03.2015.

 Uspiješno implemetiran prvi ciklus edukaciju i u O.Š. Aleksa Šantić.

 Za dolazak ZEOS eko-sistem i  U.G. COOR tima pripremljena je svećana sala sa plakatima dosadašnjih eko akcija škole.

Osnovna škola Aleksa Šantić sa razlogom nosi titulu eko škole, prate je brojna takmičenja i pobjednička mjesta, pa tako dolazimo pred džake koji su se dobro pripremili sa znanjem o zbrinjavanju električnog i elektronskog otpada.

Vesela i razigrana skupina džaka sa lakoćom je učestvovala u interakciji sa predavačima. A kako kažu najviše im se dopao edukativni video o reciklaži i odvajanju EE otpada. 

Kako je sam porjekt „ Pokreni se – Opameti se“ veliki i sastoji se od tri ciklusa realizacije, a njegov najveći dio obuhvata edukaciju. Društvo  ZEOS eko-sistem d.o.o je za ovu priliku prilagodilo edukativni video koji  na interesantan način prezentira problematiku EE otpada, sa naznakama i uputamo o pravilnim načinima postupanja i zbrinjavanja ove vrste otpada. Video je po prvi put prezentiran u okviru porejkta LIFE + koji je sufinansirala EU,a u saradnji sa našim suosnivačen Zeos d.o.o..

Pratite nas na našoj stranici i stranici naših partnera i saznajte više o našim posjetama Osnovnim školama Velešićki heroji, Osman Nuri Hadžić, Hasan Kaimija i Vrhbosna, Nafija Sarajlić, Mula Mustafa Bašeskija, Grbavica I.

 

 

Pogledaj sve novosti

Podijeli sadržaj