Projekti

Projekat u Tešnju Recikliran uređaj je spašen resurs

28.02.2018.

Dana 27.02.2018. godine je održan sastanak u Općini Tešanj, povodom pokretanja edukativnog projekta podizanja svijesti za selektivno odlaganje e-otpada. 

Projekat uključuje osnovne škole, saradnju sa općinom, ovlaštenim sakupljačem, komunalnim preduzećem i lokalnim radio servisom. Kroz edukaciju u okviru obrazovnih ustanova želimo da uključimo što više učenika/građana da ih upoznamo sa obavezom pravilnog odlaganja e-otpada, njegovim koristima, reciklaži i opasnosti koju može predstavljati ukoliko se ne odlaže pravilno, želimo da uključimo i pravna lica te da ih obavijestimo o besplatnoj uslugi preuzimanja e-otpada. 

Pored svih ostalih aktivnosti škole će se takmičiti u najvećoj sakupljenoj količini e-otpada, tako da će svi građani moći isti odložiti u bilo koju osnovnu školu. Pravna lica ukoliko imaju neki e-otpad trebaju kontaktirati ZEOS eko-sistem putem emaila info@zeos.ba kako bi se organizovalo preuzimanje.

U toku projekta planira se uspostaviti sistem odvojenog odlaganja e-otpada, koji će funkcionisati i nakon projekta gdje će građani imati mogućnost da svoj e-otpad predaju na za to naznačena mjesta.

Zahvaljujemo se našim budućim partnerima na ljubaznoj dobrodošlici i otvorenoj saradnji.

Pogledaj sve novosti

Podijeli sadržaj