Projekti

Pokreni se – Opameti se ZEOS eko-sistem i U.G. COOR u posjeti O.Š. Vrhbosna

30.03.2015.

 Zeos eko-sistem d.o.o. i U.G. COOR 27.03.2015 godine posjetili su osnovnu školu Vrhbosna.

 Učenici ove škole su izuzetno osviješćeni o zaštiti okoliša i životne sredine, svaki učenik je znao od ranije da se otpadna električna i elektronska oprema mora odvajati od miješanog komunalnog otpada, te da se mnogi uređaji sastoje od spektra opasnih materijala kao što je olovo,  kadmij i živa. Također, da se reciklažom mogu dobiti vrijedne sirovine, kao što su plemeniti metali, bakar, plastika itd.,a u isto vrijeme da se selektivnim odvajanje smanjuje zagađenost, štedi električna energija i spašaju resursi vađenjem sirovina iz zemlje.

Najveću pažnju učenika na edukciji su privukli mobilni telefoni. Neki materijali koji se koriste za proizvodnju mobilnih telefona sadrže veliki broj različitih materijala – zlato, srebro, platina, bakar i sl.

Pratite nas na našoj stranici i stranici naših partnera i saznajte više o posjetama Osnovnim školama Nafija Sarajlić, Mula Mustafa Bašeskija i Grbavica I.

 

 

Pogledaj sve novosti

Podijeli sadržaj