Projekti

Reciklaža i pokretanje "zelenih poslova" mogu biti dodatni izvor zarade

20.09.2018.

Federalna ministrica okoliša i turizma Edita Đapo, sa saradnicima, održala je sastanak sa predstavnicima ZEOS eko-sistema d.o.o., prvog operatera sistema za električni i elektronski otpad u FBiH, i društva Kemis BH d.o.o. Lukavac, kompanije sa višegodišnjim iskustvom sa upravljanjem opasnog otpada u BiH.
Tokom sastanka razgovaralo se o mogućnostima otvaranja reciklažnog centra za reciklažu otpadnih frižidera u BiH, što bi smanjilo enormne troškoveizvoza, a ujedno bi se otvorila i nova radna mjesta u BiH.

Ministrica Đapo istakla je važnost reciklaže i pokretanja tzv. "zelenih poslova", jer ovi poslovi mogu biti dodatni izvor zarade, možda čak i osnovni, mnogim nezaposlenim osobama u Bosni i Hercegovini.Pogledaj sve novosti

Podijeli sadržaj