Projekti

U BiH obilježen prvi Međunarodni dan e-otpada

15.10.2018.

Prvi Međunarodni dan e-otpada obilježen je 13. oktobra sa ciljem promocije pravilnog odlaganja i upravljanja električnim i elektronskim otpadom ostvario je veliki globalni uspjeh.

U WEEE Forumu, međunarodnoj zajednici najvećih sistema sakupljanja e-otpada, su poručili da je ovaj događaj obilježen u 21 zemlji sa 27 ne-za-profit društava koja su podržala ovu incijativu. Veliki broj događaja putem on-line kampanja do privremenih gradskih mjesta sakupljanja pomogli su da se podigne svijest građana o pravilnom odlaganju e-otpada.

 

Mnogi različiti događaji su održani kao dio Međunarodnog dana e-otpada. U gradu New Delhi, Indija, na primjer održana je konferencija, Upravljanje e-otpadom: Jučer, danas i sutra, gdje se razgovaralo o izazovima i prilikama vezanim za reciklažu e-otpada. U Poljskoj, operater ElektroEko je uspostavio ulična mjesta sakupljanja u Varšavi da se promoviše i omogući građanima pravilno odlaganje kućnog e-otpada. U Irskoj, operater WEEE Ireland je pokrenuo kampanju u školama pozivajući građane da recikliraju njihove stare mobilne uređaje.

 

ZEOS eko-sistem d.o.o. jedini na području Balkana u ulozi učesnika ove velike zajednice i predstavnik Bosne i Hercegovine u ovome važnom ekološkom danu, je povodom istog realizovao slijedeće aktivnosti:

1. Sakupljanje e-otpada i odgovarajuća edukacija u Međunarodnoj kvalitetnoj školi Sarajevo - QSI International School of Sarajevo
2. Prezentacija i početak realizacije edukativno ekološkog projekta: "Recikliran uređaj je spašen resurs!" u Ilijašu, Konjicu i Mostaru
3. Otvorena vrata reciklažnog postrojenja u C.I.B.O.S. d.o.o. Ilijaš, gdje je organizovana posjeta od strane Osnovne škole Hašim Spahić Ilijaš
4. Prezentacija o e-otpadu i kviz znanja u Osnovnoj školi Lukavac Grad

Kroz navedene aktivnosti uključeno je do sada:

·       19 osnovnih škola

·       5 općina

·       280 učenika

·       3200 učenika se procjenjuje da će učestvovati kroz projekat Recikliran uređaj je spašen resurs!

Emil Šehić, direktor društva ZEOS eko-sistem d.o.o. izjavio je: “ Međunarodni dan e-otpada nam je dao odličnu mogućnost da komuniciramo sa građanima i uputimo ih na pravilno odlaganje e-otpada.” Nastavio je: “Poruke poslane od strane operatera su dobro prihvaćene širom svijeta i optimistični smo da će ovaj dan doprinijeti poboljšanju navika građana i povećanju stope reciklaže u BiH.”

Pascal Leroy, generalni sekretar WEEE Foruma, izjavio je: “Zadovoljni smo sa učešćem i aktivnostima vezanim za 13. oktobar. Veliki broj aktivnosti i uključenih država u sam proces organizacije prevazišao je naša očekivanja i ostavio pečat na prvi Međunarodni dan e-otpada”.

#ewasteday#zeos #reciklaža

Više informacija o Međunarodnom danu e-otpada možete pogledati na:

http://www.weee-forum.org/international-e-waste-day-0

Web stranica: www.zeos.ba

Facebook: http://bit.ly/zeos-fb
Instagram: 
http://bit.ly/zeos-instagram
Twitter: 
http://bit.ly/zeos-twitter
Linkedin: 
http://bit.ly/zeos-linkedin
Youtube:http://bit.ly/zeos-youtube

Kontakt: Magdalena Charytanowicz
magdalena.charytanowicz@weee-forum.org  
+32 494 23 28 83

WEEE Forum

WEEE Forum, osnovan 2002, sa sjedištem u Briselu je međunarodna ne-za-profit zajednica za 36 ne-za-profit šema sakupljanja električnog i elektronskog otpada, alternativno se nazivaju organizacije za odgovornost proizvođača (ODP). 36 ODP su sa sjedištem u Evropi, Australiji, Sjevernoj Americi: Australija, Austrija, Belgija, Kanada, Češka Republika, Kipar, Danska, Estonija, Italija, Grčka, Francuska, Island, Irska, Litvanija, Luksemburg, Malta, Holandija, Novi Zeland, Norveška, Poljska, Portugal, Rumunija, Slovačka, Slovenija, Španija, Švedska, Švicarska i Ujedinjeno Kraljevstvo. To je najveća organizacija ove vrste na svijetu. U 2016, njeni članovi su prijavili da je sakupljeno i pravilno reciklirano 2.100.000 tona e-otpada. Članovi u 2017. godini su: Amb3E, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ, ASEKOL, Australia New Zealand Recycling Platform, Ecodom, Eco-systèmes, Ecotic, ECOTIC, Ecotrel, EES-Ringlus, EGIO, Electrocyclosis Cyprus, ElektroEko, Elektrowin, El-Kretsen, elretur, Environ, EPRA, Fotokiklosi, Norsirk, Recipo, Recupel, Remedia, RENAS, Repic, Retela, RoRec, SENS e-Recycling, SWICO, UFH, Úrvinnslusjóður, Wecycle, WEEE Ireland, WEEE Malta, WEEE Recycle i Zeos. Kontakt: info@weee-forum.org. Web stranica: www.weee-forum.org @ForumWee

Pogledaj sve novosti

Podijeli sadržaj