Projekti

Održana prezentacija o načinu prikupljanja e-otpada na području Općine Visoko

16.10.2018.

Predstavnici firme ZEOS eko-sistem d.o.o., koja je operater sistema za električnu i elektronsku opremu, danas su u Maloj sali Općine Visoko upriličili prezentaciju o projektu prikupljanja elektronskog i električnog otpada (E-otpad) na području visočke općine.

Radi se o pilot projektu, koji bi trebao biti realiziran u narednom periodu i planirano je da preraste u stalnu aktivnost, a veoma sadržajnoj i edukativnoj prezentaciji, prisustvovali su predstavnici Općine Visoko, JKP „Visoko“ i predstavnici nekih Osnovnih škola sa područja naše općine.


Više na: http://visoko.gov.ba/pregled-novosti/februar-2018/odr%C5%BEana-prezentacija-o-na%C4%8Dinu-prikupljanja-e-otpada-na-podru%C4%8Dju-op%C4%87ine-visoko.aspx

Pogledaj sve novosti

Podijeli sadržaj