Projekti

Infrastruktura sakupljanja e-otpada u Federaciji BiH

16.10.2018.

ZEOS eko-sistem d.o.o., u svojstvu ovlaštenog operatera sistema za zbrinjavanje otpadne električne i elektronske opreme na području Federacije Bosne i Hercegovine, u tijeku svog operativnog djelovanja osigurao je 76 mjesta sakupljanja u koja spadaju:

  • zeleni namještaj (naši vertikalni kontejneri, zeleni za male aparate, žuti za štedne sijalice i fluo cijevi, plavi za baterije)
  • komunalna preduzeća
  • poslovnice naših sakupljača
  • specijalni ulični kontejneri za male aparate i baterije
  • palete kod društava koja posjeduju veliku količinu e-otpada

Naša infrastruktura obuhvaća 49% teritorijalne pokrivenosti općina Federacije Bosne i Hercegovine.

Svi kontejneri (u trgovinama i ulični) i reciklažna dvorišta, dostupna su građanima besplatno za adekvatno odlaganje njihovog e-otpada.

Pogledaj sve novosti

Podijeli sadržaj