Projekti

BiH se preko kompanije ZEOS pridružila obilježavanju Međunarodnog dana e-otpada

16.10.2018.

Bosna i Hercegovina se preko društva ZEOS eko-sistem d.o.o. pridružila obilježavanju prvog Međunarodnog dana e-otpada, koji nastupa 13. oktobra 2018. godine, a svrha ovog dana je ukazivanje na pravilno odlaganje električnog i elektronskog otpada širom čitavog svijeta. Međunarodni naziv koji se koristi za ovu kategoriju glasi e-otpad.
Međunarodni dan e-otpada je osmišljen od strane WEEE Foruma, međunarodne zajednice u kojoj se nalaze najveći neprofitni sistemi sakupljanja e-otpada, sa 26 članova i oko 40 različitih organizacija koje su uključene kroz 20 različitih zemalja širom svijeta. Ovaj dan se koristi da se podigne svijest javnosti o e-otpadu i ohrabre građani da pravilno odlažu svoj e-otpad, što će rezultirati povećanjem stepena ponovnog korištenja sirovina i stope reciklaže na dan 13. oktobra i u budućnosti.

Procjenjuje se da će se 50 miliona tona e-otpada generisati na globalnom nivou u 2018. godini. Polovina od ovoga su uređaji za ličnu upotrebu poput kompjutera, monitora, mobilnih telefona, tableta i televizora, a ostatak su veliki kućanski aparati uz uređaje za grijanje i hlađenje.

Više na: http://www.kfbih.com/bih-se-preko-kompanije-zeos-pridruzila-obiljezavanju-medjunarodnog-dana-e-otpada

Pogledaj sve novosti

Podijeli sadržaj