Projekti

Gdje odlagati električni i elektronski otpad?

16.10.2018.

Kompanija ZEOS eko-sistem, koja se bavi zbrinjavanjem elektronskog i električnog otpada, postavila je kontejnere namjenjene za odlaganje e-otpada na tri lokacije uSarajevu. Kontejneri su proizvedeni u Tešnju, a kompanija ZEOS eko-sistem moli građane Sarajeva da odlažu e-otpad u ove kontejnere i na taj način doprinesuočuvanju okoliša u Sarajevu.

U današnjem svijetu se proizvede masa elektronske i elektroničke opreme koja sva u nekom momentu završi na otpadu. Izračunato je da je, u prosjeku, svaki stanovnik zemlje u 2016-oj godini proizveo 6,1 kilogram elektronskog ili elektroničkog otpada, količina elektronskog i elektroničkog otpada u zemljama EU raste 3 puta brže od drugih vrsta otpada.

Ilustracije radi, sva količina električnog i elektroničkog otpada, u koju spadaju kućanski aparati, televizori, frižideri, kompjuteri, mobiteli, sva druga oprema koja radi na struju ili baterije, odgovara količini koja bi mogla stati u kamionsku kolonu od New Yorka do Bankoka.

Više na: https://lokal.ba/vijesti/gdje-odlagati-elektricni-i-elektronicki-otpad

Pogledaj sve novosti

Podijeli sadržaj