Projekti

Zaštita okoliša: Sartorius Libra elektronik

16.10.2018.

Sartorius Libra elektronik u saradnji sa ZEOS eko-sistem uključen je u upravljanje sa otpadom od električnih i elektronskih proizvoda.

Pravilnik o upravljanju sa otpadom od električnih i elektronskih proizvoda

(»Službene novine Federacije BiH" br. 87/12 i 107/14)

http://zeos.ba/pages/4/pravilnik

Navedenim Pravilnikom, te Evropskom Direktivom 2012/19/EU o električnom i elektroničnom otpadu (WEEE) određeno je da se EE otpad skuplja i odlaže odvojeno od ostalog otpada sa namjerom da se reciklira. Oznaka za označavanje odvojenog skupljanja EE otpada sastoji se od prekriženog spremnika za skupljanje otpada s kotačima.

Za sigurnost pošiljke, vaša vaga je pakirana u pakete koji su izrađeni od materijala koji nisu štetni okolišu. Nakon uspješne instalacije vage, trebali biste pakiranje dati u postupak recikliranja. Pakirna ambalaža koje se više neće upotrebljavati mora biti zbrinuta od strane ovlaštenog koncesionara za zbrinjavanje otpada. Pakiranja su izrađena od materijala koji ne štete okolišu i mogu se upotrijebiti kao sekundarni materijal.

 

Pogledaj sve novosti

Podijeli sadržaj