Projekti

Stop zagađenju okoliša!

21.02.2019.

Dana 18., 19. i 20. februara 2019. godine ZEOS eko-sistem je sa predstavnicima Centra za okolišno održivi razvoj u okviru projekta Zajedno - mali i veliki čuvari okoliša za učenike osnovnih škola učesnica u projektu organizovao radionice Rastavi sastavi gdje su se učenici upoznali sa komponentama električnog i elektronskog otpada kao i prvim stepenom obrade.

Sve škole su dobile i svoju paletu, koja će im služiti u takmičenju za najviše sakupljenu količinu u toku projekta.

#share #pozitivnapriča #pobjedazaokoliš

#zeosekosistem #reciklaža #eotpad #koraknaprijed #srcezaprirodu #odvajameotpad #recikliram #zeosba #reciklažajebudućnost

Pratite nas na: #facebook #instagram #twitter #youtube #linkedin

Pogledaj sve novosti

Podijeli sadržaj