Projekti

Poziv građanima Općine Centar - besplatno reciklirajte svoj otpad

15.03.2019.

 

Centar za okolišno održivi razvoj (COOR) Sarajevo implementira projekat pod nazivom „Zajedno-mali i veliki čuvari okoliša u Općini Centar“, od septembra 2018. do juna 2019. godine.

 

Projekat je odobren u okviru Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu – ReLOaD, kojeg finansira Evropska unija, a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u partnerstvu sa Općinom Centar.

 

Trenutno je u toku kampanja selektivnog prikupljanja ambalaže, ambalažnog otpada i E-otpada putem posuda koje su postavljene od strane operatera EKOPAK i ZEOS eko-sistem. Posude su postavljene u 5 škola: 

 

  • OŠ Safvet-beg Bašagić, 
  • OŠ Hasan Kikić, 
  • OŠ Silvije Strahimir Kranjčević, 
  • OŠ Nafija Sarajlić i 
  • OŠ Alija Nametak. 

Kampanja traje do 20 maja 2019. godine.

Cilj kampanje je, kroz aktivizam građana i škola, dati doprinos selektivnom prikupljanju  ambalažnog i e-otpada, unaprijediti svijest i povećati informiranost građana o zaštiti okoliša u Općini Centar.

Svjetski dan reciklaže obilježava se 18. marta 2019. godine. 

 

Obilježavanjem Svjetskog dana reciklaže teži se promjeni svijesti vlada, privrede, lokalnih zajednica, medija i pojedinaca širom svijeta i pruža im se pomoć da vide reciklažni materijal kao sirovinu, a ne kao otpad.

 

Pozivamo građane Općine Centar, da se pridružite obilježavanju Svjetskog dana reciklaže i da selektivno prikupljeni otpad donesu u jednu od 5 osnovnih škola u vremenskom periodu od 9.00 do 15.00 sati. Selektovani ambalažni i E-otpad se može donijeti svaki radni dan u 5 škola, u istom periodu, sve do 20 maja 2019. godine.

 

Video džingl za aktuelnu kampanju selektivnog prikupljanja ambalažnog i e-otpada u Općini Centar, koji je kreiran kroz projekat, možete pogledati na našoj Facebook stranici: https://www.facebook.com/ZeosEkoSistem/videos/254738988805103/

 

Kontakt osoba za detaljnije informacije je Mr Dragana Selmanagić (dragana@coor.ba),  tel: 033 205 430 ili 212 467. Više informacija o projektu možete naći na ovim lokacijama: http://www.coor.ba/ ili https://www.facebook.com/CentarZaOkolisnoOdrziviRazvoj/?epa=SEARCH_BOX.

Pogledaj sve novosti

Podijeli sadržaj