Projekti

Svjetski dan šuma 21.03.2019.

22.03.2019.

Važnost šuma u BiH

Šume doprinose ravnoteži kisika, apsorbiraju ugljen-dioksid, zaustavljaju čestice prašine i pepela, štite od štetnog djelovanja vjetra, štite riječna područja i izvorišta voda. Šume utječu na pročišćavanje atmosferskih voda, pozitivno djeluju na klimu, štite tlo od erozije, te osiguravaju staništa za mnogobrojne vrste flore i faune. One pokrivaju nešto više od 30% ukupnih kopnenih površina Zemlje – prostiru se na oko četiri milijarde hektara.

Svjetski dan šuma obilježava se 21. marta širom planete.

U Federaciji Bosne i Hercegovine šume i šumska zemljišta se prostiru na površini od oko 1.522.900 ha ili oko 48% površine. Ukupna zaliha svih državnih šuma je procijenjena na 161.997.182 m3, sa prosječnom zalihom od oko 199,4 m3/ha.

Bilo kakva vrsta otpada u šumi je vrlo štetna, zbog velike površine pojedini dijelovi možda nikada ne dođu na red za čišćenje, zbog toga je uloga čovjeka vrlo važna, da brine o svome smeću i o okolini u kojoj živi.

Dragi naši koristite kontejnere namijenjene za kategorije otpada staklo, plastiku, papir, miješani otpad, električni i elektronski otpad, jer to je jedini način da učinimo reciklažu mogućom i našu državu čišćom i ljepšom.

Lokacije kontejnera za električni i elektronski otpad ili stare aparate možete pogledati OVDJE.

ZEOS eko-sistem d.o.o. je društvo kojem je primarni cilj pravilno zbrinjavanje i reciklaža ove kategorije električnih i elektronskih uređaja.

Povežimo se:

Pogledaj sve novosti

Podijeli sadržaj