Projekti
Bosanski petrovac medijska kampanja reciklaža.jpg
12 04.19.

Produženje akcije sakupljanja e-otpada u Bosanskom Petrovcu

06.03.2019. je pokrenuta akcija čišćenja Bosanskog Petrovca na inicijativu Općine Bosanski Petrovac, planirano trajanje akcije bilo je do 06.04.2019. ali je zbog zahtjeva građana produžujemo do 16. aprila.

U međuvremenu u Osnovnoj školi Ahmet Hromadžić i Mješovitnoj srednjoj školi Bosanski petrovac su održane preuzentacije o pravilnom odlaganju e-otpada i reciklaži.

 

Svoj e-otpad možete predati iza općinske zgrade u općinskoj garaži svaki radni dan od 08-14 sati, uz prethodnu najavu na telefon 037/883-590

 

Učesnici u ovoj akciji su:

  • Služba za stambeno komunalnu djelatnost, vodoprivredu i zaštitu okoliša,
  • d.o.o. „Komunalno“ Bosanski Petrovac,
  • ZEOS eko-sistem d.o.o., ovlašteni operater za upravljanje e-otpadom u FBiH,
  • Osnovna škola Ahmet Hromadžić,
  • Mješovita srednja škola Bosanski Petrovac.
 

Očistite svoj prostor i sačuvajmo okoliš!

Bosanski petrovac medijska kampanja reciklaža.jpg
Bosanski petrovac električni otpad reciklaža.jpg
Bosanski petrovac stari aparati edukacija i reciklaža.jpg
Zeos reciklaža Bosanski petrovac.jpg

Pogledaj sve novosti

Podijeli sadržaj