Projekti

Produženje akcije sakupljanja e-otpada u Bosanskom Petrovcu

12.04.2019.

06.03.2019. je pokrenuta akcija čišćenja Bosanskog Petrovca na inicijativu Općine Bosanski Petrovac, planirano trajanje akcije bilo je do 06.04.2019. ali je zbog zahtjeva građana produžujemo do 16. aprila.

U međuvremenu u Osnovnoj školi Ahmet Hromadžić i Mješovitnoj srednjoj školi Bosanski petrovac su održane preuzentacije o pravilnom odlaganju e-otpada i reciklaži.

 

Svoj e-otpad možete predati iza općinske zgrade u općinskoj garaži svaki radni dan od 08-14 sati, uz prethodnu najavu na telefon 037/883-590

 

Učesnici u ovoj akciji su:

  • Služba za stambeno komunalnu djelatnost, vodoprivredu i zaštitu okoliša,
  • d.o.o. „Komunalno“ Bosanski Petrovac,
  • ZEOS eko-sistem d.o.o., ovlašteni operater za upravljanje e-otpadom u FBiH,
  • Osnovna škola Ahmet Hromadžić,
  • Mješovita srednja škola Bosanski Petrovac.
 

Očistite svoj prostor i sačuvajmo okoliš!

Pogledaj sve novosti

Podijeli sadržaj