Projekti

Akcija čišćenja u Općini Novi Grad

18.04.2019.

Povodom Dana planete Zemlje, 18.04.2019. godine organizovana je akcija čišćenja u Općini Novi Grad, lokalitet Saraj Polje. 

Ovoj akciji priključio se ovlašteni operater sistema za upravljanje otpadnom električnom i elektronskom opremom, ZEOS eko-sistem d.o.o., koji je, u saradnji sa Osnovnom školom Aleksa Šantić, Službom za lokalnu samoupravu Općine Novi Grad i predstavnicima mjesne zajednice Saraj Polje, učestvovao u čišćenju i uređenju mjesne zajednice Saraj Polje.

Najbitniji učesnici u našem EKO timu danas bili su učenici Osnovne škole Aleksa Šantić, koji su zajedno sa svojom bibliotekarkom, gđom. Indirom Hadžihasanović i učiteljicom gđom. Sabinom Karović, vrijedno radili, kako bi naši putevi, parkovi i spomen obilježja bili očišćeni od miješanog komunalnog otpada. 
 
Prije same akcije, za učenike organizovana je interaktivna prezentacija o vrsti, štetnostima i pravilnom odlaganju električnog i elektronskog otpada (e-otpada), i to od strane predstavnika društva ZEOS eko-sistem d.o.o. Učenicima su prikazane lokacije i način odlaganja e-otpada, kao i novi kontejneri koji se će biti postavljeni u njihovom naselju.
 
ZEOS eko-sistem d.o.o. u maju mjesecu postavlja 25 novih uličnih kontejnera za električni i elektronski otpad širom Kantona Sarajevo, koji će doprinijeti povećanju stope odvojenog odlaganja otpada, kvalitetnijem načinu života i čišćem okolišu za sve građane Kantona Sarajevo. 
 
Nove lokacije će biti dostupne, zajedno sa ostalim, na web stranici: http://zeos.ba/pages/11/lokacije-i-preuzimanje

Pogledaj sve novosti

Podijeli sadržaj