Projekti

Seminar o informacionom sistemu upravljanja otpadom - Neum

04.05.2019.

U novembru 2018. godine donesena je Uredbu o informacionom sistemu upravljanja otpadom, ista se odnosi na uvođenje informacionog sistema na nivou Federacije Bosne i Hercegovine, od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine. Uredba ima za cilj usklađivanje izvještavanja, pojednostavljenje procesa i osiguranje tačnosti podataka.

Sa svrhom predstavljanja Uredbe i informacionog sistema, u Neumu je 24. i 25. aprila, u organizaciji CETEOR d.o.o. Sarajevo, održan seminar na kojem su se učesnici imali priliku upoznati se sa Uredbom i radom ovlaštenih operatera za upravljanje pojedinim kategorijama otpada u FBiH. Seminaru je prisustvovao i koordinator za sakupljanje e-otpada u ZEOS eko-sistem d.o.o. Bjelonja Mahir, koji je za prisutne prezentirao rezultate poslovanja našeg društva.

„Ovakvi seminari su od velike važnosti za naše društvo, saradnja operatera, nadležnih institucija i pravnih lica je veza koja obezbjeđuje dugoročnu uspješnost u oblasti upravljanja otpadom u našoj državi, drago mi je što su učesnici sa odobravanjem saslušali prezentaciju naših rezultata poslovanja te iskazali interes za daljnjom saradnjom i uređenjem stanja okoliša u našoj državi“, kazao je g. Bjelonja.

Ukoliko Vas interesuje reciklaža električnog i elektronskog otpada, starih aparata ili uređaja koje više ne koristite OVDJE možete pogledati lokacije na koje ga možete pravilno odložiti, a ZEOS eko-sistem u službi ovlaštenog operatera će osigurati njegovo zbrinjavanje u skladu sa ekološkim standardima.

Za veće količine e-otpada obezbijeđeno je i preuzimanje od strane naših ovlaštenih sakupljača, potrebno je da se popuni nalog za preuzimanje, koji možete pronaći na našoj stranici.


Pogledaj sve novosti

Podijeli sadržaj