Projekti

Izvoz opasnog otpada na reciklažu - sijalice

20.05.2019.

Dana 20.05.2019. godine je organizovan izvoz cca 9500 kg otpadnih plinskih sijalica, preko ovlaštenog sakupljača KEMIS - BH d.o.o., firme koja je najveći izvoznik opasnog otpada iz Bosne i Hercegovine, u reciklažno postrojenje LAREC Lampenrecycling GmbH, Njemačka. Bitno je napomenuti da ZEOS eko-sistem organizuje već treći izvoz ove opasne kategorije e-otpada na pravilno zbrinjavanje u skladu sa zakonskim i ekološkim standardima, a sve zbog nedostatka infrastrukture za obradu istog u Bosni i Hercegovini.

Sijalice su kategorija e-otpada čije se godišnje količine na našim skladištima konstantno povećavaju. Njihov uticaj za okoliš je štetan zbog toga što sadrže određenu količinu žive (otrovnog metala). Netaknuta sijalica neće osloboditi živu, ali ukoliko se slomi ili neadekvatno odlaže onda je zdravlje čovjeka u velikoj opasnosti. To je razlog da se sijalice smatraju opasnim otpadom i za njihovo odlaganje je potreban poseban način zbrinjavanja. Bacanjem štednih i fluorescentnih sijalica u kontejner živa završava u zemlji i vodi zajedno sa svojim negativnim uticajem.

Kako radi fluorescentna sijalica?

Unutar jedne sijalice glavni dio je staklena cijev, čija je unutrašnjost ispunjena smjesom intertnog gasa i žive. Živa je metal, koji se akomulira u organizmu i kruži u biološkom ciklusu. Kada se svjetiljka upali, električna snaga zagrijava katodu dovoljno da izbaci elektrone. Ti elektroni sudaraju se s atomima plemenitih gasova, koji se jonizuju, unutar žarne niti unutar cijevi, da bi se tako stvorila plazma postupkom udarne jonizacije. Kao rezultat nastaje jonska lavina, čime provodljivost plemenitog gasa naglo raste, dopuštajući da više električne struje teče kroz svetiljku. Osnovni način kako se električna energija pretvara u svjetlosnu energiju kod fluorescentnih svetiljki, zasniva se na neelastičnom sudaranju elektrona.

Jedna studija na Stanford Univerzitetu govori o tome da jedna razbijena sijalica od 5 miligrama žive zagadi 23.000 litara vode za piće. Zakon o upravljanju otpadom i Pravilnik o upravljanju otpadom od električnih i elektronskih proizvoda nalažu da se ova kategorija mora posebno skladištiti i zbrinjavati sa velikom pažnjom. Međutim i dalje velike količine sijalica završavaju u komunalnim kontejnerima i na deponijama širom BiH.

Poređenja radi 5 miligrama je količina koja je jedva dovoljna da navlaži vrh hemijske olovke.

ZEOS eko-sistem d.o.o. kao ovlašteni operater vrši zbrinjavanje ove opasne kategorije e-otpada, za građane su dostupni naši kontejneri širom FBiH, a za pravna lica ukoliko imaju veću količinu omogućeno je čak i besplatno preuzimanje. Alternativno svi posjednici otpada svoje fluorescentne, štedne sijalice i sav ostali e-otpad, mogu besplatno predati na bilo kojem od naših reciklažnih dvorišta u FBIH. Lokacije za pravilno odlaganje pogledajte na našoj stranici www.zeos.ba

Reciklažu vežimo za pojam električnog i elektronskog otpada, jer se isti može reciklirati u BiH, osim za one kategorije za koje ne postoji infrastruktura, iste se skladište i izvoze na pravilno zbrinjavanje.

Pogledaj sve novosti

Podijeli sadržaj