Projekti

3.150 učesnika u edukativno - ekološkom projektu: „Recikliran uređaj je spašen resurs!“

17.06.2019.

ZEOS eko-sistem u službi prvog ovlaštenog operatera sistema za upravljanje e-otpadom u FBiH, je u protekloj sedmici organizovao i posljednju aktivnost u okviru projekta Recikliran uređaj je spašen resurs i to Kviz znanja o e-otpadu i reciklaži.

Projekt je završen, učenici su na kvizu pokazali odlične rezultate, a njihovo znanje nagrađeno je nagradama – televizorima. Ujedno u njihovim općinama postavljeni su kontejneri za e-otpad i baterije, dostupni svim građanima na besplatno korištenje. Edukacija ove vrste je vrlo bitna, zbog toga što osigurava upoznavanje sa pravilnim i odvojenim odlaganjem otpada. Učenici koji su prošli edukacije informisani su o svrsi reciklaže i značajem pojedinca u očuvanju životne sredine.

Tom prilikom su dodijeljene i nagrade školama za njihovo vrijedno učešće i angažman!

Glavnu nagradu LED TV SAMSUNG osvojili su:

 • Osnovna škola Đulistan - Općina Ilijaš
 • Osnovna škola Hašim Spahić - Općina Ilijaš
 • Prva osnovna škola Konjic - Općina Konjic
 • Osnovna škola Ilije Jakovljevića - Grad Mostar
 • IV osnovna škola Mostar - Grad Mostar

Kontejnere finansira ZEOS eko-sistem, a prazne ovlašteni sakupljači operatera sistema. E-otpad nije miješani komunalni otpad, isti je potrebno selektivno odvajati i odlagati u namjenske kontejnere. Kartu sa kontejnerima možete pogledati ovdje: http://zeos.ba/pages/11/lokacije-i-preuzimanje.

Nove lokacije kontejnera su:

 • Maršala Tita 62 – Konjic
 • Gradska pijaca – Konjic
 • Zalik 4b – Mostar
 • Kralja Tomislava 9 - Mostar

U projektu je učestvovalo 3.150 učesnika iz 23 školske ustanove, a sakupljeno je 5.695 kg e-otpada, koji je preusmjeren u reciklažni sektor Bosne i Hercegovine.

Pobjednicima čestitamo, a svim ostalim učesnicima se zahvaljujemo na dobroj saradnji.

Projekt su podržali:

 • Općina Ilijaš
 • Općina Konjic
 • Grad Mostar
 • Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo
 • Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Hercegovačko-neretvanskog kantona

Pogledaj sve novosti

Podijeli sadržaj