Projekti

Mali ambasadori okoliša u Goraždu

04.10.2019.

Predstavnici društva ZEOS eko-sistema su u četvrtak 03.10.2019. godine, povodom Međunarodnog dana e-otpada, a sa ciljem uspostavljanja održivog sistema pravilnog odlaganja i reciklaže električnog i elektronskog otpada održali radni sastanak u gradu Goraždu. Sastanku su prisustvovali predstavnici osnovnih škola, komunalnog preduzeća, Općine Goražde i Goraždanske trgosirovine, ovlaštenog sakupljača operatera ZEOS eko-sistem.

Ideja Malih ambasadora okoliša, projekta koji će se provoditi ove godine, zasniva se na uključenju šire društvene zajednice, kroz učenike osnovnih škola, koji će raditi na tome da njihova okolina bude čista i uredna, kroz pravilno odložen e-otpad u njihovim školama. 
 
Pored praktičnog primjera reciklaže, za učenike su pripremljene prezentacije, kvizovi znanja, radionice i E-transformer, edukativno multimedijalno vozilo. 
 
U projektu će učestvovati Osnovna škola Husen ef. Đozo i Osnovna škola Fahrudin Fahro Baščelija, a kompletan e-otpad koji bude sakupljen, ZEOS eko-sistem će preko Goraždanske trgosirovine umjesto na deponiju preusmjeriti na reciklažu.
 

Pogledaj sve novosti

Podijeli sadržaj