Projekti

Više od 100 organizacija širom svijeta su obilježile drugi Međunarodni dan e-otpada

06.11.2019.

Drugi Međunarodni dan e-otpada, održan 14. oktobra 2019. godine, sa ciljem da promoviše pravilno upravljanje električnog i elektronskog otpada (u daljem tekstu e-otpada), doživio je ogroman uspjeh od strane njegovih organizatora, WEEE Foruma. Ovaj događaj je okupio zajedno sve učesnike u oblasti električnog i elektronskog otpada širom svijeta kako bi se promovisao pravilan način odlaganja, omogućilo ponovno korištenje i reciklaža. Međunarodna unija za telekomunikacije, agencija UN-a odgovorna za ICT, bila je prvi put partner u ovome događaju, a njen globalni domet bio je važan u prenosu poruke što je moguće šire.

WEEE Forum, međunarodna organizacija sistema sakupljanja e-otpada, izvijestila je da je 112 organizacija, što je duplo više nego prethodne godine, uzelo učešće u obilježavanju Međunarodnog dana e-otpada ove godine. Učesnici su bili iz 48 država širom 6 kontinenata. Veliki broj događaja, kampanja, privremenih sakupljanja e-otpada i konferencija, od kojih su mnogi bili emitovani putem nacionalnih radio i televizijskih kuća, pomogli su da se podigne svijest javnosti o e-otpadu i ohrabrili su potrošače i pravna lica da svoj e-otpad pravilno odlažu. Ovaj kratki video pokazuje globalni opseg aktivnosti, kao i njihovu raznolikost.

ZEOS eko-sistem d.o.o. kao predstavnik Bosne i Hercegovine u obilježavanju ovog međunarodnog događaja realizovao je niz aktivnosti u saradnji sa Općinama Stari Grad Sarajevo, Gračanica i Goražde. Provedene su edukacije, prezentacije, kvizovi znanja, sakupljanje e-otpada, a uz to sve učenici i građani navedenih općina imali su priliku posjetiti E-transformer, edukativno multimedijalno vozilo koje na različite načine prikazuje izdvojene sirovine iz svih kategorija e-otpada. U Općini Gračanica je zaključena saradnja i uspostavljen je sistem pravilnog zbrinjavanja e-otpada, uz to su i postavljena tri ulična kontejnera za e-otpad, stavljena na raspolaganje građanima. Ovogodišnji angažman učesnika u BiH u ovom događaju bio je 4.500, uz saradnju sa 19 osnovnih i srednjih škola.

EU komesar za okoliš, pomorske poslove i ribarstvo, Karmenu Vella, u svojoj video poruci snimljenoj povodom drugog Međunarodnog dana e-otpada rekao je: “Ujedinimo naše glasove da učinimo ovu veliku incijativu poznatu ne samo u Europi već i širom svijeta. Sve aktivnosti koje su realizovane širom svijeta povodom ovog dana pokazuju koliko je velik problem e-otpada i šta možemo učiniti da taj otpad manje stvaramo, ponovno koristimo i recikliramo”.

Nastavio je: “E-otpad je najveća rastuća kategorija otpada u svijetu. Raste od 3% do 4% godišnje. Moramo reagovati brzo i odlučno da bismo ovaj problem riješili.”

Pascal Leroy, generalni direktor WEEE Foruma, pojasnio je: „Veoma smo zadovoljni učešćem organizacija povodom ovog dana. Saradnja sa toliko država i organizacija velikog broja događaja je prevazišla naša očekivanja. Drago nam je da je ovaj događaj imao tako snažan uticaj, posebno u pogledu ciljeva sakupljanja za narednu godinu, na području Europske unije, koje će biti nemoguće dostići bez uključenja svih učesnika u lancu vrijednosti, uključujući i građane. Uvjereni smo da je Međunarodni dan e-otpada dao dopinos u poboljšanju društvene svijesti o pravilnom zbrinjavanju e-otpada u onim zemljama koje primjenjuju zakonske regulative vezane za e-otpad.

WEEE Forum je već počeo proces pripreme Međunarodnog dana e-otpada 2020, za koji se vjeruje da će biti veći i bolji od svojih prethodnika.

ZEOS eko-sistem d.o.o., ovlašteni operater za upravljanje električnim i elektronskim otpadom u FBiH, nastavlja sa svim planiranim aktivnostima, koje doprinose unapređenju stanja okoliša u našoj državi. Za građane su obezbijeđeni ulični kontejneri, zelene namještaj i reciklažna dvorišta, gdje mogu pravilno odložiti svoj e-otpad, a lokacije istih mogu pogledati na karti ovdje. Za pravna lica ZEOS eko-sistem d.o.o. je omogućio reciklažu i besplatno preuzimanje električnog i elektronskog otpada, u zavisnosti od količine, a sve što je potrebno je posjetiti web stranicu www.zeos.ba i popuniti Nalog za preuzimanje e-otpada.

Ovim putem pozivamo uvoznike, distributere i proizvođače električne i elektronske opreme u Bosni i Hercegovine, da se uključe u zajednički sistem našeg društva, a u skladu sa važećim Pravilnikom o upravljanju otpadom od električnih i elektronskih proizvoda.

Za sve klijente konsultacije o ovoj Zakonskoj obavezi su besplatne, možete nas kontaktirati na: 033 846 316 ili putem e-maila na alem.kupusovic@zeos.ba.

Elma Babić-Džihanić

Pomoćnik direktora
T: 033 846 317
E: elma.babic@zeos.ba

Pogledaj sve novosti

Podijeli sadržaj