Projekti

Edukacija u Osnovnim Školama Stari Grad

22.11.2019.

U periodu od 13. do 19. oktobra 2019. godine u okviru projekta: "Prikupljanje EE otpada" koji se realizuje u saradnji sa Općinom Stari Grad, predstavnik ZEOS eko-sistema g. Alem Kupusović je organizovao prezentacije u Osnovnim školama ove općine. 

Ukupno je 230 mališana uspješno završilo kratki kurs edukacije o reciklaži e-otpada!

Škole se takmiče u sakupljanju e-otpada i u svakoj školi postoji ZEOS-ova paleta gdje učenici mogu predati svoj e-otpad na reciklažu!

Škole koje učestvuju u projektu:

Osnovna škola šejh Muhamed ef. Hadžijamaković
Osnovna škola Edhem Mulabdić
Osnovna škola Mula Mustafa Bašeskija
Osnovna škola Saburina
Osnovna škola Hamdija Kreševljaković
Osnovna škola Vrhbosna
Zavod Mjedenica

Pogledaj sve novosti

Podijeli sadržaj