Projekti

Projekat: "Mali ambasadori okoliša" OŠ Osman Nuri Hadžić

06.12.2019.

29. novembra 2019. godine u saradnji sa našim kolegama iz C.I.B.O.S. d.o.o. imali edukativnu prezentaciju za preko 30 učiteljica i učitelja Osnovne škole Osman Nuri Hadžić. 

U pitanju je novi EKO projekat koji će trajati godinu dana, a vezan je za pravilno odlaganje otpada. Projekat će biti pokrenut na nivou čitave škole, a svaki učitelj i učiteljica će imati zadatak da svoj razred upoznaju sa terminom reciklaže i vrstama otpada koji će se sakupljati i reciklirati.

Projekat provodi C.I.B.O.S. d.o.o. uz saradnju sa ZEOS eko-sistem d.o.o.

Sakupljanje i reciklaža otpada od strane učenika u školi počinje od 03. februara i završava 20. decembra 2020. godine


Pogledaj sve novosti

Podijeli sadržaj