Projekti

Radni sastanak društva ZEOS eko-sistem d.o.o. i KJKP Rad d.o.o. Sarajevo u oblasti zbrinjavanja električnog i elektronskog otpada u Kantonu Sarajevo

20.01.2020.

U protekloj sedmici je održan radni sastanak predstavnika ZEOS eko-sistem d.o.o. i KJKP Rad d.o.o. Sarajevo, koji je imao za cilj da se utvrdi način saradnje i zbrinjavanja električnog i elektronskog otpada (u daljem tekstu e-otpada) na području Kantona Sarajevo

U toku radnog sastanka napravljen je obilazak deponije, reciklažnog dvorišta i sortirnice otpada KJKP Rad d.o.o. Sarajevo. Građani imaju mogućnost  odložiti svoje velike kućanske aparate, ali i sve ostale kategorije e-otpada u posebno namijenjene kontejnere u okviru reciklažnog dvorišta na deponiji Smiljevići potpuno besplatno, koji će se specijalnim vozilima prevoziti do nekog od ovlaštenih sakupljača i reciklera društva ZEOS eko-sistem d.o.o.

Lokacije za zbrinjavanje e-otpada u Fedraciji Bosne i Hercegovine

Na ovaj način, pored postojeće stotinu dvije (102) lokacije, gdje građani mogu pravilno odložiti svoj e-otpad, na postojećoj karti putem web stranice www.zeos.ba, će biti obilježena i lokacija reciklažnog dvorišta na deponiji Smiljevići.

Zbrinjavanje e-otpada od strane pravnih lica je također sistem koji uspostavljen već sedam godina i obezbjeđuje besplatno zbrinjavanje svim pravnim licima koji popune nalog putem web stranice www.zeos.ba.

Pogledaj sve novosti

Podijeli sadržaj