Projekti

Zašto je električni i elektronski otpad opasan?

08.05.2020.

Električni i elektronski otpad / e-otpad / stari aparati /elektro otpad / elektronički otpad, prema klasifikaciji spada u OPASNI OTPAD zbog toga što sadrži mnoge štetne i opasne tvari za zdravlje ljudi i okoliš, poput: žive, kadmija, kroma, broma, olova, arsena, berilijuma, barijuma itd.

Šta onda uraditi sa njim? Odložite ga jednostavno u ZEOS-ove kontejnere ili reciklažna dvorišta, a mi ćemo ga reciklirati. Lokacije potraži na www.zeos.ba

Je li vam savjet koristan? Pokažite nam to jednostavnim #share.

#NeGomilajRecikliraj
#ZeosEkoSistem #Like #Kontejneri
#Elektro #Električni #Elektronski #Elektronički 
#Otpad #eotpad #EE #Ekologija #Reciklaža #Okoliš
#Ecology #Stari #Aparati #Znanje #Zanimljivosti #DaLiSteZnali #ewaste

Pogledaj sve novosti

Podijeli sadržaj