Projekti

Dobra saradnja sa privredom i poboljšani uslovi za rad i učenje

26.05.2015.

 Kvalitetna saradnja SMŠ „Mladost“ Zenica sa firmom ZEOS eko-sistem krunisana je donacijom računara, tako što je predstavnik ove firme, koja je prvi operater sistema upravljanja otpadnom električnom i elektronskom opremom, upriličili prezentaciju na koji način i gdje mogu zbrinuti EE otpad.

 

 LINK: http://www.nasarijec.ba/index.php?option=com_content&view=article&id=7978%3Adobra-saradnja-sa-privredom-i-poboljani-uslovi-za-rad-i-uenje&catid=48%3Azenica&Itemid=66

Pogledaj sve novosti

Podijeli sadržaj