Projekti

Uskoro postavljanje 32 ulična kontejnera za e-otpad u općine FBiH

02.11.2020.

Novi kontejneri za e-otpad su spremni za općine FBiH koje pokažu interes, a vas pitamo gdje da ih postavimo. Napišite nam svoje mišljenje ovdje:

https://forms.gle/Dzes41L1br5JTqHt9

Reciklaža e-otpada:
- sprječava otrovne hemikalije da zagade okoliš,
- nadoknađuje nedostatak ograničenih i rijetkih metala,
- otvara nova radna mjesta u reciklažnom sektoru.


Povezane vijesti:

Poziv svim distributerima, uvoznicima i proizvođačima električne i elektronske opreme da se uključe u ZEOS eko-sistem
Nadzor nad primjenom Pravilnika, da li se na električne i elektronske proizvode trgovaca i distributera plaća propisana naknada, provode inspektori zaštite okoliša i tržišni inspektori, na federalnom nivou - federalni inspektor i na kantonalnom nivou - kantonalni inspektor.


Znaš li gdje idu tvoji električni uređaji?
Nakon što se odlože u ZEOS-ov kontejner za električni i elektronski otpad ili reciklažno dvorište, svi aparati se rastavljaju na dijelove, a pritom se vodi računa da opasne komponente iz e-otpada dobiju adekvatan tretman obrade u državi ili inozemstvu, kako bi se spriječilo bilo kakvo zagađenje.


Odloži svoje male aparate i plinske sijalice u KONZUM trgovinama
Koliko ste puta kupovali u KONZUMU, ali nikada niste primijetili da tu postoje kontejneri za električni i elektronski otpad (20x12 cm, plinske sijalice) i baterije? 


Znaš li koliki je značaj jednog kontejnera?
Jedan ZEOS-ov kontejner za e-otpad spriječava do 250 kg e-otpada mjesečno, da ide na deponiju. Ukoliko ih pravilno koristimo za električni i elektronski otpad to je 3.000 kilograma godišnje manje zagađenja po jednom kontejneru.


Pogledaj sve novosti

Podijeli sadržaj