Projekti

Međunarodni dan e-otpada / International E-Waste Day

11.10.2021.

Potrošač je ključ cirkularne ekonomije!

Ideja o Međunarodnom danu e-otpada, koji nastupa 14. oktobra, je pokrenuta 2018. godine od strane WEEE Foruma, kao podrška pravilnom zbrinjavanju električnog i elektronskog otpada, a danas uključuje 111 najvećih organizacija iz 51 države širom svijeta. U Bosni i Hercegovini, zajedno sa društvom ZEOS eko-sistem u obilježavanju Međunarodnog dana e-otpada učestvuju JP Komus d.o.o. Gračanica i JKP Čistoća d.o.o. Cazin.

E-otpad su različiti stari ili pokvareni uređaji koji su radili na struju ili baterije, koji se puno češće nakon upotrebe bacaju umjesto da se recikliraju. Tu spadaju uređaji od velikih kućanskih aparata poput veš mašina, šporeta, mašina za sušenje, klima, frižidera, pa do malih aparata poput fenova, miksera, IT opreme, kompjutera, alata, uključujući plinske (štedne) sijalice.

Obzirom da e-otpad nije biorazgradiv i da nemaju sve zemlje mogućnost njegovog recikliranja, nepravilno odlaganje ovih uređaja ima znatan uticaj na okoliš. Njihove komponente poput olova, žive, kadmija, kroma, broma, arsena, azbesta, sicilija, berilija, fosfora, litija i sl. su doslovno otrovne za okoliš, a  jednom bačeni na deponiju štete životnoj sredini, dospijevaju kroz zemlju u podzemne vode, a sagorijevanjem i u zrak.

Postoji mnogo faktora koji imaju svoju ulogu u reciklaži i kružnom procesu sirovina, ali jedan se posebno izdvaja i glasi: dokle god građani ne budu vršili povrat svojih nekorištenih, starih ili pokvarenih uređaja na ovlaštene lokacije, ili ih prodavali ili ih donirali, mi kao društvo moramo nastaviti rudariti sirovine iz prirode, što dodatno oštećuje naš okoliš, dok nam se otpad gomila.

Prema UN-u, 2021. godine će svaka osoba na planeti proizvesti u prosjeku 7,6 kg e-otpada, što znači da će širom svijeta nastati ogromnih 57,4 miliona tona. Samo 17,4 % ovog elektroničkog otpada koji sadrži mješavinu štetnih tvari i dragocjenih materijala bit će evidentirano kao pravilno sakupljeno, obrađeno i reciklirano. Poduzimaju se mnoge inicijative za rješavanje ovog rastućeg problema, ali nijedna od njih ne može biti potpuno učinkovita bez aktivne uloge i ispravnog obrazovanja potrošača. Ovogodišnji Međunarodni dan e-otpada fokusirat će se na ključni dio svakog od nas u procesu zbrinjavanja e-otpada.

Kada se ovaj e-otpad ne reciklira i jednostavno baci sa ostalim smećem, na kraju završi na odlagalištu otpada, što znači da su ugroženi i zdravlje ljudi i okoliš.

I ove godine pozivamo sve organizacije osjetljive na pitanje efikasnog i kružnog upravljanja e-otpadom da planiraju aktivnosti podizanja svijesti za 14. oktobar i pridruže nam se u ovom zajedničkom naporu registracijom ovdje. Svaka akcija koja promoviše prikupljanje, popravak, ponovnu upotrebu ili recikliranje e-otpada dobrodošla je u okviru Međunarodnog dana e-otpada! Svi materijali dostupni u okviru ovog ekološkog datuma su dozvoljeni za korištenje i dijeljenje na društvenim mrežama pod heštegom #ewasteday.

Šta možemo uraditi?

Povodom Međunarodnog dana e-otpada, JP Komus d.o.o. i ZEOS eko-sistem d.o.o. će organizovati besplatno zbrinjavanje e-otpada za sva pravna i fizička lica sa adrese posjednika u Gračanici. Sve što je potrebno je kontaktirati JP Komus putem telefona: +387 35 706 680. Pored toga, svim pravnim licima je na raspolaganju ZEOS-ova besplatna usluga preuzimanja e-otpada širom gradova FBiH, a za građane su dostupni ulični e-kontejneri i reciklažna dvorišta. Obilježavanje Međunarodnog dana e-otpada u BiH održati će se u osnovnim, srednjim školama kao i u vrtićima, a najavu ovog ekološkog datuma obavio je i Mr. Recko.

U Cazinu će se postaviti privremeni kontejneri za e-otpad, dostupni građanima za pravilno odlaganje, više informacija građani mogu dobiti na: 037 512-735.

Sve lokacije e-kontejnera, za e-otpad, građani mogu pronaći na karti putem stranice www.zeos.ba

Pogledaj sve novosti

Podijeli sadržaj