Projekti

Započeo je drugi ciklus projekta " Pokreni se - Opameti se "

16.10.2015.

 ZEOS eko-sistem d.o.o. prvi ovlašteni operater sistema za upravljanje  OEEO i Centar  za  okolišno  održivi  razvoj (COOR) u oktobru mjesecu započeli su realizaciju drugog ciklus projekta Akcija za prikupljanje električnom i elektronskog otpada Pokreni se – Opameti se. 

Učesnici ovog projekta su 10 eko-škola iz Sarajeva i to:

 1. O.Š Nafija Sarajlić

2. O.Š Safet beg Bašagić

3. O.Š. Hasan Kaimija

4. O.Š Mula Mustafa Bašeksija – područna škola Sedrenik 

5. O.Š. Vrhbosna 

6. O.Š. Grbavica I 

7. O.Š. Čengić Vila 1

8. O.Š Velešićki heroji 

9. O.Š. Aleksa Šantić 

10. O.Š. Osman Nuri Hadžić

Drugi ciklus obuhatio je  radionice o ispravnom postupanju sa EE otpadom, gdje su  učenici 10 eko-škola praviti različite predmete od upotrebljenih električnih i elektrosnkih dijelova, a ujedno su ih i nastavnici edukovali na temu reciklaže. 

20. oktobra, 2015 godine  na Vilsonovom šetalištu, Općina Novo Sarajevo u periodu od 10:00-14:30 održat će se „Eko-dan“ gdje će škole učesnice izlagati svoje predmete.

Pored radionica, ZEOS eko-sistem je svim školama učesnicama dostavio 10 namjenskih paleta za odvojeno prikupljanje OEEO kako bi na ekološki prihvatljiv način mogli odvajati otpad i na taj način učestvovati u takmičenju. Za prve tri škole koje prikupe najviše otpada ZEOS eko-sistem je obezbijedio vrijedne nagrade.

 
 

Pogledaj sve novosti

Podijeli sadržaj