Projekti

Spisak općina u kojima će biti postavljeni novi kontejneri za e-otpad

11.01.2023.

Obavještavamo javnost da je u skladu sa napravljenom analizom, a po osnovu prijavljenih općina na Javni poziv, objavljen putem web stranice www.zeos.ba, odlučeno da se kontejneri postave u sve prijavljene općine osim u općine Unsko-sanskog kantona, gdje se očekuje posebna investicija, te u Općine Maglaj, Kakanj, Kiseljak, gdje su kontejneri postavljeni već u 2022. godini.

Princip donošenja odluke za odobrenje broja e-kontejnera zasnivao se na analizi da li u općinama već postoje e-kontejneri za e-otpad, raspoloživih sredstava, te na osnovu broja stanovnika. Prilikom odabira cilj nam je bio da omogućimo svim građanima Federacije Bosne i Hercegovine pravilno odlaganje u općinama u kojima trenutno ne postoje e-kontejneri, pa je stoga odobreno postavljanje e-kontejnera u svim prijavljenim općinama, a zbog velikog broja općina smanjen je broj e-kontejnera po općini. 

Od općina kao partnera se očekuje:

  • Dostavljanje prijedloga lokacija za ulične e-kontejnere i saglasnost nadležne službe kojom se odobrava postavljanje e-kontejnera na iste primjer: Naziv naselja, ulica, broj
  • Ime i prezime kontakt osobe, broj telefona, email, funkciju i službu za komunikaciju
  • Potpisivanje memoranduma o saradnji između općine/grada i društva ZEOS eko-sistem d.o.o.
  • Medijska podrška putem dostupnih sredstava informisanja i lokalnih medija, objava informacija.
  • Povratne informacije su učesnici dužni dostaviti najkasnije do 30.01.2023. godine.

Na osnovu postavljenih e-kontejnera u toku godine za koje će ZEOS eko-sistem obezbijediti besplatno pražnjenje, informisanje stanovništva i zbrinjavanja e-otpada, biti će izvršena analiza sakupljenih količina e-otpada i efikasnosti e-kontejnera, te će se u skladu sa tim donositi naredne odluke u vezi povećanja broja infrastrukture za odvojeno sakupljanje e-otpada.

Ukupno će biti postavljeno 60 novih kontejnera za e-otpad u 37 novih općina iz 9 kantona Federacije Bosne i Hercegovine.

Naziv općine
Općina Foča-Ustikolina
Općina Goražde
Općina Čitluk
Općina Neum
Općina Čapljina
Općina Stolac
Općina Sarajevo, Centar
Općina Sarajevo, Novo Sarajevo
Općina Trnovo (FBiH)
Općina Sarajevo, Stari Grad
Općina Ilidža
Općina Ilijaš
Općina Kupres
Općina Drvar
Općina Livno
Općina Tomislavgrad
Općina Orašje
Općina Odžak
Općina Bugojno
Općina Travnik
Općina Novi Travnik
Općina Gornji Vakuf - Uskoplje
Općina Fojnica
Općina Donji Vakuf
Općina Doboj Istok
Općina Kalesija
Općina Gradačac
Općina Čelić
Općina Kladanj
Općina Lukavac
Općina Široki Brijeg
Općina Zavidovići
Općina Olovo
Općina Breza
Općina Tešanj
Općina Usora
Općina Vareš

Povezane vijesti:

Poziv za općine - Investicija od 200.000 KM u ulične kontejnere širom FBiH
Obavještavamo općine Federacije Bosne i Hercegovine da je ZEOS eko-sistem d.o.o., izdvojio sredstva za nabavku novih kontejnera za električni i elektronski otpad (u daljem tekstu e-otpad), koji će biti postavljeni besplatno u općine koje iskažu interes i izdaju potrebne saglasnosti za postavljanje i lokacije kontejnera.


Pogledaj sve novosti

Podijeli sadržaj