Projekti

Uredba o kriterijima za obračun i način plaćanja naknada za proizvode koji nakon upotrebe postaju ambalažni otpad i električni i elektronski otpad

06.02.2023.

Ovom uredbom utvrđuju se kriteriji za obračun i način plaćanja naknada za proizvode koji nakon upotrebe postaju ambalažni otpad i električni i elektronski otpad, način i rokovi dostavljanja godišnjeg izvještaja, obveznici plaćanja naknade, kriteriji za obračun, visinu, način obračunavanja i plaćanja naknade, definiraju se uloge i odgovornosti učesnika u sistemu, nadzor nad provođenjem uredbe te kaznene odredbe.

Sažeti prikaz glavnih članova uredbe nalazi se ispod:  

  1. Uredba se odnosi na nove i polovne proizvode. Uvoznici i distributeri polovnih proizvoda su također decidno obuhvaćeni zakonskom regulativom;
  2. Obveznici sistema su i pravna lica koja se bave Online prodajom;
  3. Godišnji izvještaj se dostavlja putem informacionog sistema do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu (do sad se dostavljao polugodišnji izvještaj);
  4. Distributeri su dužni obezbijediti dokaz o uključenosti u sistem, u suprotnom su sami odgovorni da te proizvode uključe u sistem;
  5. Opća naknada mijenja se i umjesto 0,02 KM/kg ista iznosi 30,00 KM fiksno godišnje i plaća se Fondu prilikom podnošenja godišnjeg izvještaja;
  6. Neizvršavanje obaveza prema Fondu ili operateru sistema znači akumuliranje propisanih obaveza i njihovo retroaktivno ispunjavanje od dana donošenja ove uredbe i to prema Fondu;
  7. Električna i elektronska oprema svrstana je u 6 razreda, umjesto dosadašnjih 10 razreda;
  8. Obveznik sistema dužan je obavijestiti operatera sistema i Fond u slučaju statusne promjene i/ili promjene djelatnosti;
  9. Novčane kazne za pravno lice kreću se u rasponu od 6.000 – 8.000 KM, a za odgovorno lice od 2.000 – 4.000 KM, ukoliko se ne vrši izvještavanje ili se vrši netačno izvještavanje.

Uredbu možete preuzeti ovdje ili u službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine broj 104-22.

Budite uvijek u toku kliknite na link i pratite nas na našoj Facebook / Linkedin / Instagram / TikTok / Twitter / Youtube stranici ili se prijavite na naš newsletter klikom ovdje.

Pogledaj sve novosti

Podijeli sadržaj