Projekti

Izvoz opasnih fluorescentnih cijevi i CFL sijalica na pravilno zbrinjavanje

23.03.2023.

ZEOS eko-sistem d.o.o. je u službi ovlaštenog operatera organizovao sakupljanje, te finansirao troškove izvoza i konačnog zbrinjavanja plinskih sijalica, u certificiranoj kompaniji BEC Becker Elektrorecycling Chemnitz GmbH, Njemačka.

Količina od 10.620 kilograma sijalica, koja je u prethodnom periodu sakupljena je izvezena 20.03.2023. godine preko ZEOS-ovog ovlaštenog sakupljača Kemeko BH d.o.o.  Sijalice su sakupljene od pravnih lica i stanovništva preko ZEOS-ove besplatne usluge odlaganja e-otpada.

Uticaj na okoliš i cijena recikliranja

Fluorescentne cijevi i CFL sijalice sadrže malu količinu plina žive (oko 4 mg) – koji je toksičan za naš nervni sistem, pluća i bubrege. Sve dok sijalice ostaju netaknute, plin sa živom ne predstavlja prijetnju. To znači da sijalicama treba pravilno rukovati kako bi se izbjeglo lomljenje.

Kao što je ranije spomenuto, odlaganje fosfora, i što je još važnije, toksične žive u fluorescentnim lampama je ekološki problem. Propisi koje nameće vlada zahtijevaju posebno odlaganje fluorescentnih sijalica odvojeno od opšteg i kućnog otpada.

Većinu vremena ušteda energije nadmašuje troškove recikliranja, ali recikliranje ostaje dodatni trošak kako bi se osiguralo da su sijalice pravilno odložene. U nekim slučajevima, ako je zbrinjavanje sijalica preskupo, ljudi se više ne podstiču da ih recikliraju, što može biti vrlo opasno po okoliš.

ZEOS eko-sistem d.o.o. je svim pravnim licima i građanima omogućio da svoje sijalice pravilno odlože u bilo koju vrstu infrastrukture namijenjene za ovaj otpad. Kartu sa lokacijama možete pogledati ovdje.

Pogledaj sve novosti

Podijeli sadržaj