Projekti

Postavljeni kontejneri za e-otpad u Općini Ilidža

08.06.2023.

Dana 06.06. održan je sastanak u okviru kojeg je potpisan Memorandum o saradnji između društva ZEOS eko-sistem d.o.o. i Općine Ilidža. Saradnja se odnosi na postavljanje kontejnera za e-otpad koji će služiti građanima za pravilno odlaganje svih starih aparata, koji se godinama gomilaju u domaćinstvima.

Lokacije kontejnera su

  • Ulica Vlakovo kod broja 172, MZ Blažuj
  • Ulica  dr. Mustafe Pintola kod broja 29, MZ Centar
  • Ulica Samira Čatovića-Kobre preko puta broja 31 (pored postojećih podzemnih kontejnera za reciklažni otpad), MZ Lužani

Kontejneri su finansirani od strane društva ZEOS eko-sistem, a kroz memorandum je definisana saradnja o promociji aktivnosti vezanih za podizanje svijesti i promjene navika stanovništva.

Prednost ovakvog rješenja je da se problem rješava direktno na izvoru, utiče se na promjene dosadašnjih navika, a zahvaljujući ZEOS-u odloženi otpad neće završiti na deponiji već u reciklaži, gdje mu je i mjesto.

Pozivamo građane da se ponašaju odgovorno te da koriste postavljene kontejnere, koji im ubuduće stoje na raspolaganju.

Za one građane koji nemaju mogućnost pristupa e-kontejnerima, osigurana je usluga besplatnog odvoza e-otpada sa kućne adrese, sve informacije građani mogu pronaći na www.zeos.ba

Napominjemo da je električni i elektronski otpad vrlo opasan otpad, čije odlaganje mora da bude odvojeno od ostalog miješanog otpada. U njemu se nalaze neke od kritičnih sirovina, a ujedno sa njima i neki hemijski elementi vrlo štetni po zdravlje čovjeka.

Pogledaj sve novosti

Podijeli sadržaj