Projekti

Postavljeni kontejneri za e-otpad u Općini Čitluk

09.06.2023.

Dana 07.06.2023 godine održan je sastanak sa predstavnicima Općine Čitluk, sa ciljem da se uspostavi saradnja i adekvatno zbrinjavanje e-otpada na području lokalne zajednice.

U Općini Čitluk su postavljena dva kontejnera i to na lokacijama:

  • Spoj ulica kralja Tomislava i fra Jake Križića
  • Ulica Kardinala Stepinca ispred objekta Gljivara, mjesto Međugorje

Kontejneri su finansirani od strane društva ZEOS eko-sistem, a kroz memorandum je definisana saradnja o promociji aktivnosti vezanih za podizanje svijesti i promjene navika stanovništva.

Prednost ovakvog rješenja je da se problem rješava direktno na izvoru, utiče se na promjene dosadašnjih navika, a zahvaljujući ZEOS-u odloženi otpad neće završiti na deponiji već u reciklaži, gdje mu je i mjesto.

Pozivamo građane da se ponašaju odgovorno te da koriste postavljene kontejnere, koji im ubuduće stoje na raspolaganju.

Za one građane koji nemaju mogućnost pristupa e-kontejnerima, osigurana je usluga besplatnog odvoza e-otpada sa kućne adrese, sve informacije građani mogu pronaći na www.zeos.ba

Napominjemo da je električni i elektronski otpad vrlo opasan otpad, čije odlaganje mora da bude odvojeno od ostalog miješanog otpada. U njemu se nalaze neke od kritičnih sirovina, a ujedno sa njima i neki hemijski elementi vrlo štetni po zdravlje čovjeka.

Pogledaj sve novosti

Podijeli sadržaj