Projekti

Zašto je bitno da elektro otpad pravilno odlažemo u prave kontejnere ili legalnim putem?

10.08.2023.

1. Jedino tako je isti moguće reciklirati, ako se u kontejneru nalazi samo jedna vrsta otpada, npr. ukoliko se u njemu nalazi pokvarena hrana, ulje, prljava ambalaža, biološki otpad, papir i slično procenat reciklaže drastično opada i radnik na reciklaži mora ručno da odvoji svaku od navedenih frakcija prije samog početka prerade,

2. Opasne komponente se zbrinjavaju u skladu sa ekološkim propisima, jer se ne cijede u zemlju ili vodu,

3. Spriječava se nelegalna prerada, poznatno nam je da se vrši spaljivanje komponenti e-otpada kako bi se došlo do malih količina bakra ili željeza. Kancerogene komponente se ispuštaju u zrak na ovaj način, a građani to udišu,

4. Vrlo rijetki materijali koji se nalaze u e-otpadu bivaju ponovno vraćeni u proces proizvodnje, ovi se materijali u velikoj mjeri gube prilikom nepravilnog odlaganja, te danas imamo visoke cijene uređaja koje koristimo,

5. Smanjujemo količnu e-otpada na deponijama, osiguravamo da naši ljudi u komunalnim preduzećima i firmama za reciklažu imaju posao, bez brda smeća oko nas i mjesta u kojima živimo.

ZEOS eko-sistem je ovlašteni operater za zbrinjavanje e-otpada u FBiH i besplatna usluga zbrinjavanja je osigurana za sva pravna lica i građane.

www.zeos.ba

Pogledaj sve novosti

Podijeli sadržaj