Projekti

Udruženje operatera sistema FBiH organizovalo radionicu o rezultatima u reciklaži ambalažnog, električnog i elektronskog otpada

16.10.2023.

Udruženje operatera sistema FBiH održalo je radionicu o reciklaži ambalažnog, električnog i elektronskog otpada. Od 13. do 14. oktobra 2023., udruženje je bilo domaćin ove važne inicijative posvećene primjeni pravilnika o upravljanju ambalažom i elektronskim otpadom u Bosni i Hercegovini.

Radionicu je otvorila federalna ministrica za okoliš i turizam, Nasiha Pozder, koja je iskazala duboko zanimanje za postignute rezultate i izazove u oblasti reciklaže ambalažnog i elektronskog otpada. Predsjednik Privredne komore Federacije Bosne i Hercegovine, Mirsad Jašarspahić, se također obratio učesnicima.

Na radionici su prisustvovali i savjetnici ministrice, Lejla Arnautović i Tomislav Lukić, zajedno sa stručnjacima iz ministarstva, predstavnicima Fonda za zaštitu okoliša FBiH, predstavnicima Privredne komore FBiH, te tržišnim i okolišnim inspektorima Federalne uprave za inspekcijske poslove. Također, četiri operatera sistema koji posluju u Federaciji BiH, uključujući Ekopak i Eko život za ambalažni otpad, te Kim Tec Eko i ZEOS eko-sistem za električni i elektronski otpad, doprinijeli su raspravi.

Ove institucije igraju ključnu ulogu u primjeni pravilnika o ambalaži i elektronskom otpadu.

Svi učesnici su predstavili svoje dosadašnje uspjehe, ali su isto tako naglasili izazove sa kojima se suočavaju u primjeni pravilnika. Ova inicijativa je od izuzetnog značaja za razvoj sistema reciklaže ambalažnog i elektronskog otpada, a ministrica Pozder je pokazala spremnost za dalju saradnju u ovim oblastima.

Pogledaj sve novosti

Podijeli sadržaj