Projekti

Kampanja Clean Art 3.0. - Manje je više: ZEOS, NESTLÉ i Let's Do It

02.10.2023.

Poziv generaciji Z da se pridruži projektu
 „Čista umjetnost“
Sarajevo, 2. oktobar 2023. – E-otpad je najbrže rastuća vrsta otpada koja se stvara u razvijenim zemljama uglavnom zbog velikog broja ljudi koji posjeduju električne i elektronske uređaje i brzine kojom ti uređaji zastarijevaju. Gubitak prirodnih resursa, toksični materijali koji nanose štetu okolišu i količina otpada koji se stvara svake godine primarne su brige vezane za otpad i upravljanje njim.
 

Zbrinjavanje e-otpada vodeći je ekološki problem današnjice, a implementacija sveobuhvatnog sistema upravljanja otpadom jedan je od izazova sa kojima se suočavaju sve zemlje, pa tako i Bosna i Hercegovina. Za kvalitetno i održivo upravljanje otpadom nužna je edukacija i podizanje svijesti javnosti o tome šta je sve otpad.
 

Osim e-otpada tu je i onaj digitalni kojeg stvaramo korištenjem interneta, arhiviranjem mailova, fotografija, videozapisa i dokumenata, koji za pohranu nepotrebnih podataka koristi značajne količine električne energije. Time se povećavaju emisije CO2 uporedive sa emisijama svjetske avionske industrije.
 

Digitalni i e-otpad najčešće i najviše svakodnevno stvara generacija Z. Upravo u želji da educira nove generacije, kompanija Nestlé se odlučila pridružiti naporima za doprinos stvaranju zelenijeg okruženja u BiH i to svojim uspješnim trećim izdanjem aktivnosti „Čista umjetnost“ posvećeno upravo ovoj generaciji. Želja je da se ovoj generaciji pokaže kako se svjesnim djelovanjem, otpad itekako može reducirati, te da svojim prilagođenim navikama mogu doprinijeti spašavanju okoliša i to principom „manje je više“, što već nekoliko godina uspješno sprovodi  i kompanija Nestlé.

 

„Mi smo u kompaniji Nestlé donijeli propis po kome svaki fajl u Cloud-u, stariji od dvije godine, podliježe brisanju, pri čemu zaposleni imaju pravo da obrazlože zbog čega je taj fajl bitan i da eventualno prolongiraju brisanje. Također, koristimo filtere protiv svake vrste neželjenih e-mailova kako bi smanjili broj istih na najmanju moguću mjeru. Naše zaposlene edukujemo na različite načine da smanje broj razmijenjenih e-mailova i u iste uključuju samo ljude koji moraju biti uključeni. Također, prostor za skladištenje starih e-mailova je od nedavno ograničen, pa zaposleni moraju da pravilno procijene šta je zaista neophodno čuvati. Na ovaj način smo ograničili beskonačno skladištenje fajlova i time smanjili lokalnu potrošnju električne energije, te tako optimizirali korištenje skladišnih kapaciteta“, pojašnjava Nenad Maslovarić, menadžer za IS/IT operacije Nestlé  za tržište Jugoistočne Evrope.

 

U saradnji sa partnerima projekta ZEOS eko-sistem d.o.o. i „Let's Do It“ Nestlé je odlučio pokrenuti akciju Čista umjetnost u okviru koje pozivaju studente Univerziteta u Banjaluci, Sarajevu, Tuzli i Mostaru da odlože e-otpad na odabranim fakultetima i mjestima predviđenim za to. Nakon toga će prikupljeni e-otpad biti dostavljen umjetniku Aldinu Mustafiju, koji će napraviti minijaturne skulpture, koje će na prodajnoj aukcijskoj izložbi prikupiti novac od kojeg će se zasaditi nove sadnice u cijeloj Bosni i Hercegovini.

 

“Nevjerovatno je motivirajuće vidjeti kako se naša prvobitno osmišljena edukativna kampanja Čista umjetnost razvija i kako se pretvara u jednu od ključnih inicijativa Nestléa u Bosni i Hercegovini. Otpad nije fensi, ali smo dokazali da se može pretvoriti u umjetnost uz dobrobit društva. Toliko smo posvećeni prirodi i njenom očuvanju za generacije koje dolaze, tako da vodimo Čistu umjetnost kako bi inspirisali što više ljudi i vidimo stalan rast kako sa partnerskim organizacijama tako i sa ljudima koji nam se pridružuju. Živeći u digitalnoj eri, nesumnjivo priznajemo nuspojavu, koja se tiče prirode i ovogodišnjeg izdanja inicijative, upravo tamo – u digitalnom i elektronskom otpadu“,  istakla je Nelly Angelova, direktorica komunikacija za tržište Jugoistočne Europe (Bugarska, Rumunija, Srbija, Hrvatska, Slovenija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Sjeverna Makedonija).

U periodu od 2. do 28.oktobra, pozivaju se studenti fakulteta iz Banjaluke, Mostara, Sarajeva i Tuzle da se pridruže ovoj aktivnosti, jer zajedno mogu stvoriti pozitivan uticaj na okoliš. Ove godine svaka lokacija na kojoj se bude prikupljao e-otpad imat će i QR kôd kojeg će studenti moći skenirati kako bi dobili više informacija o digitalnom otpadu i načinu minimiziranja njegovih negativnih efekata na okoliš. Više informacija o lokacijama i učešću u aktivnosti Čista umjetnost možete pronaći na web stranici nestle.ba 

 

Pogledaj sve novosti

Podijeli sadržaj