Projekti

Kontejneri za električni i elektronski otpad

26.10.2015.

 Općina Kiseljak u suradnji sa ovlaštenim operaterom za zbrinjavanje električnog i elektronskog otpada ZEOS eko-sistem d.o.o. Sarajevo i JP ''Vodovod i kanalizacija'' uskoro potpisati ugovor za nabavu kontejnera u koje će građani moći odlagati električni i elektronski otpad, a po punjenju istoga ovlašteni operater će isti preuzimati  uz odgovarajuću naknadu prema javnom komunalnom poduzeću.

 LINK: http://www.hronika.ba/kiseljak-index/kontejneri-za-elektri%C4%8Dni-i-elektronski-otpad.html#

Pogledaj sve novosti

Podijeli sadržaj