Projekti

EE-Transformer održana prva edukativna radionica

20.11.2015.

 U petak 20.11.2015.godine u Bihaću, u organizaciji Ministarstva za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Unsko-sanskog kantona i u saradnji sa Društvom za postupanjem sa otpadnom električnom i elektronskom opremom „ZEOS eko - sistem“ d.o.o. Sarajevo, sa predstavnicima svih osam škola uključenih u projekat „EE – Transformer“ održana je edukativna  radionica na temu pravilnog sukupljanja i odlaganja električnog i elektronskog otpada.

Edukativna radionica održana je sa svrhom kako bi se nastavile projektne aktivnosti, odnosno kako bi se implementirala Aktivnost 2: Edukacija učenika osnovnih škola, a odnosila se na obuku nastavnog kadra o štetnim posljedicama i komponentama električnog i elektronskog otpada, utjecaju otpadne električne i elektronske opreme na okoliš i zdravlje ljudi, te o pravilnom načinu postupanja i odlaganja iste, kako bi navedena znanja mogli dalje prenijeti na učenike u svojim školama.

 Edukaciju su provodili predstavnici „ZEOS eko-sistema“, a istoj su pored organizatora i nastavnog kadra svih osam osnovnih škola koje su uključene u projekat, prisustvovali i predstavnici Radio-televizije Unsko-sanskog kantona. 

Cilj projekta „EE – Transformer“ je ojačati svijest djece i građana o opasnostima koje odlaganje i nestručno rukovanje električnim i elektronskim otpadom imaju na okoliš  i ljudsko zdravlje uopće, a prvi zajednički sastanak na kojem su se sve zainteresirane strane upoznale o projektu, održan je u prošli petak 13. novembra 2015. godine u Bihaću. 

 

Pogledaj sve novosti

Podijeli sadržaj