Projekti

Seminar CETEOR

28.11.2013.

Društvo ZEOS eko-sistem d.o.o. u svojstvu ovlaštenog operatera sistema upravljanja otpadnom električnom i elektronskom opremom, sudjelovalo je kod prezentacije – upoznavanja pravnih subjekata sa obavezama, koje proizilaze iz Pravilnika, a seminare je organizovalo društvo CETEOR d.o.o. Sarajevo.

Prvi seminar održan je u periodu od 13 do 14. juni 2013. godine u Neumu pod nazivom »Upravljanje ambalažnim, električnim i elektronskim otpadom« Zakonski okvir i praktična primjena i potom 28. novembra 2013. godine „Drugi seminar o upravljanju ambalažnim, električnim i elektronskim otpadom“ Zakonski okvir i praktična primjena.

Pogledaj sve novosti

Podijeli sadržaj