Projekti

KARIKE U LANCU RECIKLAŽE: Sakupljanje otpada, izdvajanje, prerada i izrada novog proizvoda

19.01.2016.

 Sakupljanje otpada, izdvajanje, prerada i izrada novog proizvoda su karike u lancu reciklaže. Otpad nije dovoljno samo smanjivati i izbjegavati. Potrebno ga je razdvajati na mjestu nastanka prema vrstama otpada, jer samo odvojeno sakupljeni otpad može se ponovno upotrijebiti.

 LINK: http://www.manager.ba/clanak/karike-u-lancu-reciklaze-sakupljanje-otpada-izdvajanje-prerada-i-izrada-novog-proizvoda

Pogledaj sve novosti

Podijeli sadržaj