Projekti

Pogledajte koliko će se električnog otpada generisati do 2030. godine.

23.09.2020.

Procjenjuje se da će do 2030. godine u svijetu biti generisano 74,7 miliona tona (Mt) električnog otpada na godišnjem nivou, što je udvostručenje u odnosu na količinu prije 16 godina. 

Izvor: The Global E-waste Monitor 2020

 

 

 

 

 

 


Povezane vijesti:

Penny plus Blažuj je dobio kontejnere za električni i elektronski otpad
Kupujete li u Penny plus i Penny marketi Blažuj? Sada imate mogućnost da tu besplatno odložite svoje male aparate (20x12 cm) i plinske (štedne, fluo i led sijalice).


Kako funkcioniše sistem reciklaže električnog otpada u FBiH?
Pogledajte šta o tome kaže gđa. Elma Babić-Džihanić, pomoćnica direktora društva ZEOS eko-sistem.


Znate li lokaciju reciklažnog dvorišta za e-otpad u Kantonu Sarajevo?
Sa obzirom da se veliki aparati i ostale kategorije električnog i elektronskog otpada dimenzija većih od 45x45 cm, uključujući i plinske sijalice, ne mogu odlagati u ZEOS-ove ulične kontejnere, građanima je na besplatno korištenje stavljeno i reciklažno dvorište na Otoci. 


Pogledaj sve novosti

Podijeli sadržaj