Projekti

Zelena sedmica Europske unije

19.10.2020.

Zelena sedmica Europske unije je najveći godišnji događaj na području zaštite okoliša. Ove godine je posvećena prirodi i biološkoj raznolikosti. Ovo je prilika da se ponovno razmotri naš odnos s prirodom, promijene aktivnosti koje dovode do gubitka biološke raznolikosti i šire ekološke krize, te ocijene posljedice za našu ekonomiju i društvo. 

Korjenite promjene su moguće, odgovornost za prvi korak je na nama.

Izvori slika i teksta: Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo (Facebook link: https://www.facebook.com/NasKantonMojDom.ks)

ZEOS eko-sistem je prava adresa za reciklažu električnog i elektronskog otpada u FBiH (stari aparati, elektro otpad, elektronički otpad, e-otpad, EE otpad). Na linku ovdje postoji kompletna karta sa svim mjestima za reciklažu e-otpada uz adrese i slike.

Kompanije imaju mogućnost popuniti nalog za preuzimanje ovdje, kako bi dobile uslugu besplatnog recikliranja e-otpada uz dokumentaciju.

Šta sve potpada pod električni i elektronski otpad pogledajte ovdje.

Pogledaj sve novosti

Podijeli sadržaj