Aktivnosti

Zašto je KADMIJ opasan?

12.06.2020.

Zašto je električni otpad opasan?

Kadmij se nalazi u QLED televizorima, čipovima, infracrvenim dektorima, poluprovodnicima, Ni-Cd baterijama, kablovima i žicama, a koristi se i kao premaz protiv korozije čelika. Oštećuje jetru, bubrege, kosti i taloži se u tijelu. Kadmij je otrovan kao živa i olovo.

Njegov uticaj na čovjeka je najčešće prilikom sagorijevanja ovih proizvoda.

ZEOS eko-sistem je prava adresa za reciklažu električnog i elektronskog otpada (stari aparati, elektro otpad, elektronički otpad, e-otpad, EE otpad).

Kompanije trebaju popuniti nalog za preuzimanje ovdje, kako bi dobile uslugu besplatnog recikliranja elektro otpada uz dokumentaciju.

Svi građani kartu, sa najbližim kontejnerom i reciklažnim dvorištem, mogu pogledati ovdje.

Je li vam savjet korisan? Pokažite nam to jednostavnim #share na Facebook, Instagram, Linkedin ili Twitter.

Pogledaj sve novosti

Podijeli sadržaj