Aktivnosti

Znaš li koliki je značaj jednog kontejnera?

22.10.2020.

Jedan ZEOS-ov kontejner za e-otpad spriječava do 250 kg e-otpada mjesečno, da ide na deponiju.

Ukoliko ih pravilno koristimo za električni i elektronski otpad to je 3.000 kilograma godišnje manje zagađenja po jednom kontejneru.

Izbor je na tebi, sve lokacije 32 ulična kontejnera pronađi na https://bit.ly/zeos-lokacije


Povezane vijesti

Pronađi kontejnere za e-otpad u svim Gorenje trgovinama
"Moderni" ZEOS-ov Zeleni namještaj možete pronaći u svim Gorenje trgovinama, on služi građanima za besplatno odlaganje svog električnog i elektronskog otpada manjih dimenzija, čak i bez prethodne kupovine.


Zelena sedmica Europske unije
Zelena sedmica Europske unije je najveći godišnji događaj na području zaštite okoliša. Ove godine je posvećena prirodi i biološkoj raznolikosti. Ovo je prilika da se ponovno razmotri naš odnos s prirodom, promijene aktivnosti koje dovode do gubitka biološke raznolikosti i šire ekološke krize, te ocijene posljedice za našu ekonomiju i društvo. 


Danas je treći Međunarodni dan e-otpada, 14. oktobar
Treći Međunarodni dan e-otpada fokusiran je na informisanje javnosti sa ciljem podizanja svijesti o problemu koji predstavlja e-otpad. Preko 100 organizacija iz 50 država širom svijeta uzeti će učešće u trećem Međunarodnom danu e-otpada 14. oktobra. Događaj, u organizaciji WEEE Foruma, međunarodne zajednice neprofitnih i ovlaštenih operatera sistema sakupljanja e-otpada, okuplja interesne grupe širom svijeta kako bi se promovisao pravilan tretman otpada od električnih i elektronskih uređaja, sa ciljem da se omogući ponovna upotreba i reciklaža.


Internet otpad - PDF literatura
Povodom Međunarodnog dana e-otpada, 14. oktobra, ITU i WEEE Forum su objavili dokument pod nazivom "Internet otpad", sa ciljem informisanja šire populacije o otpadu iz oblasti digitalne tehnologije, koji proizilazi iz svakodnevnog korištenja velikog broja uređaja (mobilnih telefona, tableta, kompjutera), koji su povezani u globalnu mrežu.


Pogledaj sve novosti

Podijeli sadržaj