Aktivnosti

Danas je treći Međunarodni dan e-otpada, 14. oktobar

14.10.2020.

Treći Međunarodni dan e-otpada fokusiran je na informisanje javnosti sa ciljem podizanja svijesti o problemu koji predstavlja e-otpad.

Preko 100 organizacija iz 50 država širom svijeta uzeti će učešće u trećem Međunarodnom danu e-otpada 14. oktobra.

Događaj, u organizaciji WEEE Foruma, međunarodne zajednice neprofitnih i ovlaštenih operatera sistema sakupljanja e-otpada, okuplja interesne grupe širom svijeta kako bi se promovisao pravilan tretman otpada od električnih i elektronskih uređaja, sa ciljem da se omogući ponovna upotreba i reciklaža.

Ove godine naglasak je na edukaciji i interakciji sa predstavnicima javnosti kako bi se povećala svijest o pravilnom načinu i postupanju sa električnim uređajima, koji se više ne koriste.

Procjenjuje se da je 53,6 miliona tona e-otpada bilo generisano širom planete u 2019. godini, više nego ikada ranije, a predviđa se da će ta količina biti 75 miliona tona do 2030. godine, što je 9 kg po svakom stanovniku na planeti. E-otpad pored velike količine ima i veliku vrijednost. Sirovine sadržane u globalnoj količini e-otpada generisanog u 2019. godini, imale su procijenjenu vrijednost od 50,8 milijardi €.

Manje od 18% ovog globalnog e-otpada službeno je dokumentovano kao reciklirano prošle godine, ostatak je odbačen na deponije, spaljen ili je bio predmet ilegalne trgovine uz tretman na neovlašten način, iako je 71% svjetske populacije pokriveno zakonskom regulativom o e-otpadu. To rezultira ogromnim gubitkom vrijednih i kritičnih sirovina iz lanca nabavke i uzrokuje ozbiljne zdravstvene, okolišne i društvene probleme.

Virginijus Sinkevičius, komesar Europske unije za okoliš, pomorstvo i ribarstvo izrazio je svoju podršku za ovaj dan: “Akcijski plan Komisije za cirkularnu ekonomiju donosi cirkularnost u glavne tokove. Fokus plana je na sektorima u kojima je uticaj vrlo veliki, poput elektronike, a pratiti će se cijeli životni ciklus proizvoda. Na vrhu popisa je sprečavanje stvaranja otpada, zaustavljanje prije nego što se dogodi, a kada se dogodi, tražimo načine da taj otpad transformiramo u koristan resurs. Međutim, da bi ovaj plan bio uspješan, treba nam da građani budu svjesni i da znaju kako mogu doprinijeti zelenijem svijetu. To je ono što Međunarodni dan e-otpada čini tako važnim i tako relevantnim.”

Inicijative koje poduzimaju organizacije, koje sudjeluju u Međunarodnom danu e-otpada 14. oktobra, osmišljene su tako da povećaju informisanje potrošača o e-otpadu i kako ga pravilno zbrinuti, tako da su ponovna upotreba i mogućnost popravke optimizovani uz recikliranje. Javni događaji, povodom obilježavanja Međunarodnog dana e-otpada, ove godine će biti ograničeni zbog trenutne situacije s korona virusom, ali organizacije i dalje koriste priliku da istaknu posao koji rade na poboljšanju upravljanja e-otpadom putem online kampanja i događaja sa smanjenim brojem učesnika.

Predstavnik za Bosnu i Hercegovinu, u ovoj globalnoj aktivnosti, je ZEOS eko-sistem ovlašteni operater za upravljanje otpadnom električnom i elektronskom opremom. U našoj državi je sa 1. oktobrom počela kampanja Gdje kupujem, tu recikliram. Koja ima za cilj osvještavanje i informisanje šire javnosti o mogućnosti odlaganja električnog i elektronskog otpada u vertikalne kontejnere tzv. Zeleni namještaj, koji se nalaze u trgovinama, koje su u našem sistemu. Također želimo da građani znaju da imaju mogućnost besplatnog odlaganja plinske sijalice ili starog aparata prilikom kupovine novog iste namjene 1 za 1, u bilo kojoj trgovini, kao i besplatno odlaganje malih aparata ili plinskih sijalica u ZEOS-ov Zeleni namještaj u trgovinama gdje je postavljen, čak i bez prethodne kupovine sličnog aparata ili sijalice. Lokacije ovih kontejnera građani mogu pogledati na interaktivnoj karti cjelokupne ZEOS-ove infrastrukture sa slikama i adresama.

Pascal Leroy, generalni direktor WEEE foruma, izjavio je, „E-otpad je najbrže rastući tok otpada na svijetu, ako ne nastavimo poboljšavati način prikupljanja i obrade, on će i dalje biti glavni ekološki problem. Jedno od ključnih područja u zadatku za stalnim poboljšanjem je obrazovanje mladih i šire javnosti, što više znaju i razumiju, veća je vjerovatnoća da će donijeti ispravne odluke u vezi sa svojim e-otpadom. To je razlog zbog kojeg je događaj Međunarodni dana e-otpada 2020. godine posvećen povećanju društvene svijesti. "

Napomene:
Više informacija o Međunarodnom danu e-otpada:
https://weee-forum.org/iewd-about/

Kontakt za intervju:
Pascal Leroy
Generalni direktor, WEEE Forum
pascal.leroy@weee-forum.org
+32 473 75 61 53

Elma Babić-Džihanić
Pomoćnica direktora, ZEOS eko-sistem
elma.babic@zeos.ba
+387 33 628 606

WEEE Forum
WEEE Forum, osnovan 2002. godine, je međunarodno udruženje sa sjedištem u Briselu, koje govori u ime 40 neprofitnih operatera sistema, u koje su uključeni proizvođači električne i elektronske opreme, koji se alternativno nazivaju “organizacijama odgovornim za proizvođače”. 40 operatera sistema ima sjedište širom svijeta na svim kontinentima, osim na Antarktiku. Zajedno sa svojim članovima, WEEE Forum prednjači u pretvaranju načela proširene odgovornosti proizvođača u učinkovit pristup politike upravljanja električnim otpadom kroz kombinovano znanje o tehničkim, poslovnim i operativnim aspektima sakupljanja, logistike, uklanjanja onečišćenja, prerade, pripreme za ponovnu upotrebu i izvještavanje o e-otpadu. Kontakt: info@weee-forum.org. Web stranica: www.weee-forum.org

ZEOS eko-sistem
Ovlašteni operater za zbrinjavanje otpadne električne i elektronske opreme za FBiH, ovlašten od strane Federalnog ministarstva okoliša i turizma. Operater sistema je, ne za profit, pravno lice na koje su uvoznici, distributeri i proizvođači prenijeli obavezu izvještavanja, upravljanja i zbrinjavanja otpadne električne i elektronske opreme. Operater sistema je osnovan kao servis koji stoji na raspolaganju Obveznicima sistema, koristi svoja znanja i resurse da im na najbolji način olakša izvještavanje i omogući ispunjenje zakonskih obaveza. Posljedično, rezultat je uspostavljen i stabilan sistem besplatnog zbrinjavanja e-otpada za pravna lica i građane, putem kojeg se povećava stopa reciklaže i smanjuje zagađenje ovom vrstom otpada. Kontakt info@zeos.ba. Web stranica: www.zeos.ba


Povezane vijesti

Internet otpad - PDF literatura
Povodom Međunarodnog dana e-otpada, 14. oktobra, ITU i WEEE Forum su objavili dokument pod nazivom "Internet otpad", sa ciljem informisanja šire populacije o otpadu iz oblasti digitalne tehnologije, koji proizilazi iz svakodnevnog korištenja velikog broja uređaja (mobilnih telefona, tableta, kompjutera), koji su povezani u globalnu mrežu.


Da li je Bingo City Center Sarajevo dovoljno veliki za Zeleni namještaj?
Naravno da jeste! Bingo je uslugu odlaganja e-otpada omogućio besplatno za svoje potrošače, ali pored toga Zeleni namještaj za male aparate (20x12 cm) i plinske sijalice možete pronaći i u:


14. oktobra se obilježava Međunarodni dan e-otpada
Broj država, koje imaju zakonske mjere za rješavanje problema sa e-otpadom, konstantno raste. Sa oktobrom 2019. godine 71% svjetske populacije je obuhvaćeno nacionalnim propisima, politikama i regulativama o e-otpadu. Pogledajte proces u jednom reciklažnom dvorištu:


Pogledaj sve novosti

Podijeli sadržaj