Aktivnosti

Početak eko kampanje: Zelena stanica

10.12.2020.

Reciklirajte propisno svoj e-otpad, sakupite kupone i zamijenite ih za dostupan poklon.

U svrhu podizanja svijesti i informisanja šire javnosti o važnosti pravilnog odlaganja električnog i elektronskog otpada, u daljem tekstu e-otpada, u periodu od 10.12.2020 – 31.01.2021. godine provodimo kampanju Zelena stanica.

U pitanju je aktivnost informisanja šire javnosti o mjestima za pravilno odlaganje e-otpada, sa fokusom na uređeno reciklažno dvorište koje se nalazi u naselju Otoka, ulica Džemala Bijedića 144, a koje radi od ponedjeljka do subote od 7,30 do 16,00 sati.

Građani reciklažno dvorište na Otoci mogu da koriste potpuno besplatno za sve kategorije električnog i elektronskog otpada, kao i sve druge obezbijeđene lokacije, koje mogu pronaći na karti ovdje, a u toku trajanja kampanje će za svoje predate aparate samo u reciklažnom dvorištu na Otoci imati priliku da preuzmu kupone, koje će biti u mogućnosti zamijeniti za poklone po izboru u prostorijama društva ZEOS eko-sistem ili koje mogu dobiti putem pošte na svoju adresu.

Vrlo je bitno znati da e-otpad potpada u kategoriju opasnog otpada, onog trenutka kada se nađe u prirodi, procesu uslijed neovlaštene obrade ili na deponiji, što ovakvim načinom nastojimo spriječiti. Bitno je napomenuti da samo propisno odložen i dokumentovan e-otpad ne predstavlja opasnost po zdravlje građana i zagađenje okoliša, što je i cilj ove kampanje. Simboličnim nagradama želimo se zahvaliti odgovornim građanima koji pravilno odlažu svoj e-otpad.

Pravila kampanje:

  • 1 mali aparat vrijedi 1 kupon (kabal nema vrijednost kupona)
  • 1 štedna/plinska/led sijalica vrijedi 1 kupon (u e-otpad ne potpadaju sijalice sa žarnom niti)
  • 1 monitor vrijedi 3 kupona
  • 1 televizor vrijedi 5 kupona
  • 1 veliki aparat iznad 25 kilograma vrijedi 15 kupona
  • Sliku sakupljenih kupona možete poslati putem e-maila info@zeos.ba, uz prezime i ime, adresu i broj telefona, kao i vrstu poklona koji želite, ukoliko je dostupan.
  • Stanje dostupnih nagrada pogledajte na www.zeos.ba

Pokloni za koje građani mogu zamijeniti kupone, tabela se ažurira dnevno kako se pokloni predaju građanima:

Nagrada Potreban broj kupona Broj poklona Izdato Na stanju
ZEOS eko ceker + školski pribor 6 6 4 2
ZEOS eko ceker + putni fen 7 10 5 5
ZEOS poklon + USB 8 GB 15 1   1
ZEOS poklon + bluetooth zvučnik 15 2 1 1
ZEOS poklon + eksterni punjač 20 3   3
ZEOS poklon + kupon za 1 godišnje besplatno preuzimanje e-otpada 20 5   5
ZEOS eko ceker + toster 30 5 3 2
ZEOS eko ceker + mikser sa posudom 35 1 1 0
Ukupno   33 14 19


Pravo učešća imaju svi građani, ali ne i pravna lica. Kampanja traje do 31.01.2021. godine ili do podjele svih nagrada. Kampanju provodi ZEOS eko-sistem d.o.o. uz saradnju sa C.I.B.O.S. d.o.o., a medijski sponzor kampanje je Radio Antena Sarajevo. Stanje dostupnih nagrada građani mogu pogledati na www.zeos.ba.

Sve potrebne informacije građani mogu dobiti na broj +387 33 628 606 ili putem e-maila mahir.bjelonja@zeos.ba.

O društvu ZEOS eko-sistem d.o.o.

ZEOS eko-sistem je ovlašteni operater za električni i elektronski otpad u FBiH, po svome statutu organizovan kao ne za profit, gdje se dobit ulaže u razvoj i unapređenje sistema zbrinjavanja ove vrste otpada. Naše aktivnosti obuhvataju besplatne stručne konsultacije za sve nove distributere, uvoznike i proizvođače električne i elektronske opreme o njihovoj zakonskoj obavezi, besplatno zbrinjavanje električnog i elektronskog otpada od svih pravnih lica i građana, kao i aktivnosti podizanja svijesti kroz različite društveno korisne edukacije i kampanje, a sa ciljem povećanja stope reciklaže i očuvanja okoliša od zagađenja ovom vrstom otpada, jer je obaveza svih nas obezbijediti čistu budućnost za generacije koje dolaze.

Pogledaj sve novosti

Podijeli sadržaj