Aktivnosti

Reciklaža e-otpada u OŠ Hasan Kaimija Sarajevo

19.10.2021.

Povodom Međunarodnog dana e-otpada JU Osnovna škola Hasan Kaimija je organizovala aktivnosti pravilnog odlaganja otpada sa svojim učenicima, te na taj način dala svoj doprinos u ovome važnom ekološkom datumu i zaštiti naše okoline. U akciji je bilo 219 učesnika (učenici, roditelji, nastavnici, uposlenici škole), kojima se ovim putem zahvaljujemo.

Statistike pokazuju da će do 2030. godine količina e-otpada godišnje biti 74 miliona tona, što znači godišnji rast 3-4%. Zbog toga moramo svoje navike da prilagodimo, te počnemo razmišljati koji su to najbolji načini da se smanji zagađenje i poveća stopa reciklaže. Jedan od njih je zasigurno pravilno odlaganje e-otpada u ulične e-kontejnere i zbrinjavanje e-otpada preko operatera ZEOS eko-sistem d.o.o.

Zajedno činimo promjene i osiguravamo čistu budućnost! 


Povezane vijesti

Međunarodni dan e-otpada 2021: U Federaciji Bosne i Hercegovine širi se mreža za sakupljanje električnog i elektronskog otpada
Ovogodišnja svjetska planina otpadne električne i elektronske opreme procjenjuje se na ukupno 57,4 miliona tona, što je više od težine Kineskog zida, najtežeg vještačkog objekta na Zemlji. Statistike pokazuju da će do 2030. godine količina e-otpada godišnje biti 74 miliona tona, što znači godišnji rast 3-4%. Navedeno je posljedica sve već broja korištenja elektronske opreme, kraćeg životnog vijeka i ograničenih mogućnosti servisiranja-popravke pokvarene opreme.


Međunarodni dan e-otpada / International E-Waste Day
Potrošač je ključ cirkularne ekonomije! Ideja o Međunarodnom danu e-otpada, koji nastupa 14. oktobra, je pokrenuta 2018. godine od strane WEEE Foruma, kao podrška pravilnom zbrinjavanju električnog i elektronskog otpada, a danas uključuje 111 najvećih organizacija iz 51 države širom svijeta. U Bosni i Hercegovini, zajedno sa društvom ZEOS eko-sistem u obilježavanju Međunarodnog dana e-otpada učestvuju JP Komus d.o.o. Gračanica i JKP Čistoća d.o.o. Cazin.


ZEOS eko-sistem d.o.o. je dio podrške ovogodišnjoj trci Race for the Cure
Ravnopravni član kolektiva društva ZEOS eko-sistem, Mr. Recko, će ove godine da trči 100 metara u okviru Trke za ozdravljenje (Race for the Cure), koja se održava u Sarajevu 03.10.2021. godine. Noseći stari aparat Mr. Recko će nastojati da što brže dođe do e-kontejnera kako bi ga pravilno odložio za reciklažu. Učešćem u trci dajemo primjer da se i malim koracima mogu postići promjene i da je doprinos pojedinca vrlo važan. Ne smijemo ostati nijemi pred ovako teškim životnim bitkama u kojima se bore naše žene!


Pogledaj sve novosti

Podijeli sadržaj